Komise připraví program pro poskytování příspěvků a půjček

05.03.2013 - Novinkou je zřízení Komise pro poskytování příspěvků a půjček z Fondu na zlepšení úrovně bydlení (FZÚB). Její předsedkyní rada města jmenovala Ivetu Habadovou, vedoucí oddělení dotací Odboru územního a hospodářského rozvoje MMJN.

Vznik komise si vyžádala dlouhodobě trvající problematika odkanalizování některých částí města. „Komise bude dle přesně nastavených pravidel posuzovat a hodnotit přijaté žádosti o příspěvek a půjčku. Přidělování podpory města bude následně projednávat finanční výbor, poté půjde ke schválení zastupitelstvu města,“ vysvětluje její předsedkyně Iveta Habadová.

„Aktuální úkol komise je připravit program pro poskytování příspěvků a půjček města na vybudování čistíren odpadních vod, který jsme nazvali Podpora výstavby technické infrastruktury,“ konstatuje náměstek primátora Petr Vobořil.

Komise připraví pravidla programu, text výzvy s termíny, specifikací vhodných žadatelů a předmětem podpory, s finanční alokaci, povinnými přílohami žádostí, hodnotícími kritérii, časovým harmonogramem schvalování žádostí, kontakty apod., formulář žádosti a smluvní dokument pro poskytování příspěvků a půjček z FZÚB. Daný materiál pak bude schvalovat zastupitelstvo města.

Komise může do budoucna řešit i jiné programy či oblasti podpory. Jejími členy budou zastupitelé města, zaměstnanci magistrátu či externí pracovníci pohybující se v dané problematice.

Vytvořeno 5.3.2013 10:13:58 | přečteno 1502x | Petr Vitvar