Kokonínští vlastní radnici nechtějí

, autor: Petr Vitvar

30.05.2014 - V rámci voleb do Evropského parlamentu 23. a 24. 4. 2014 se v Jablonci nad Nisou Kokoníně konala anketa, která měla vyjádřit postoj občanů Kokonína k otázce zřízení samostatné městské části. Ankety se zúčastnilo 213 ze 1491 osob a pro zřízení samostatné městské části se vyslovilo 97 z nich. 74 hlasů bylo proti a 17 osob odevzdalo anketní lístek bez označení odpovědi.

Zastupitelé se usnesli, že na základě názoru občanů město Jablonec nad Nisou nebude zřizovat na území místní části Kokonín městský obvod s vlastními orgány.

„V anketě, která probíhala technicko-organizačně analogicky podle pravidel pro pořádání místního referenda, byli oprávněni hlasovat všichni občané trvale hlášení v Kokoníně, kteří byli taktéž oprávněni hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu. Hlasovací místnost byla umístěna ve stejném objektu jako volební místnosti - v tzv. dolní kokonínské škole. Občané Kokonína (cca 50), kteří volí ve škole v Janáčkově ulici, byli speciálně písemně upozorněni na skutečnost, že se mohou ankety zúčastnit,“ vysvětluje tajemník úřadu Marek Řeháček.

Anketní otázky:

1. Souhlasíte se členěním statutárního města Jablonec nad Nisou na jednotlivé městské obvody?

2. Souhlasíte se vznikem Městského obvodu Jablonec nad Nisou – Kokonín spravovaného vlastním úřadem a volenými orgány (starosta, zastupitelstvo)?

Anketa vycházela z požadavků petice 29 občanů žijících na území Kokonína.

Další informace

Vytvořeno 30.5.2014 11:18:04 | přečteno 2003x | Petr Vitvar
load