Jarní úklid města byl zahájen

21.04.2013 - Jarní úklid města probíhá v několika úrovních. Uklízí se komunikace i veřejná zeleň. Úklid komunikací – chodníků a ulic, který provádějí Technické služby (TSJ) byl zahájen 14. dubna 2013. Letos došlo vinou počasí k zahájení úklidu o tři týdny později než v minulých letech. K dokončení jarního úklidu komunikací proto dojde až na přelomu května a června letošního roku.

V uplynulém týdnu už TSJ začaly zametat inertní posypový materiál samosběrnými stroji. Od 14. dubna probíhají práce dle Plánu jarního úklidu 2013. „Na úklid komunikací jsou řidiči včas upozorněni tradičním způsobem pomocí přenosných informační tabulí. Žádáme občany, aby značení respektovali a byli k jarnímu úklidu města tolerantní,“ apelujevedoucíoddělení správy komunikací Pavel Kozák. Plán jarního úklidu komunikací 2013 dle jednotlivých lokalit města je zveřejněn na webu města. Na úklid komunikací v roce 2013 je v městském rozpočtu vyčleněno 7,5 milionů korun.

Souběžně s úklidem na komunikacích byl zahájen také jarní úklid veřejné zeleně. Na něm se podílí zejména pracovníci veřejné služby a veřejně prospěšných prací. Tito lidé uklízejí hlavně odpadky na zelených plochách a černé skládky ve městě. Jejich zakládání je velký nešvar a týká se zejména velkoobjemového odpadu, který lidé odkládají vedle stanovišť na separovaný odpad. Úklidové práce na plochách veřejné zeleně začínají v centru města a na sídlištích, a postupují dále směrem k okrajům Jablonce. Úklid zelených ploch by měl být ukončen v prvním květnovém týdnu. „Celková cena za úklid veřejné zeleně je odvislá od množství sebraného odpadu,“ říká Jitka Lochovská, vedoucí odd. správy veřejné zeleně.

Zároveň s mizícím sněhem se kromě odpadků a nepořádku objevily i škody, které uplynulá zima napáchala na místních komunikacích. V těchto dnech pracovníci oddělení správy komunikací mapují poškozená místa a připravují plán oprav komunikací v majetku města. Nejnutnější opravy výtluků již byly rovněž zahájeny. „Náklady na práce nelze předem specifikovat, ty budou vyčísleny až na konci, kdy bude znám rozsah prací,“ vysvětluje náměstek primátora Miloš Vele.

Statistika zimy 2012/2013

Zimní období

1. 11. 2012 - 8. 4. 2013

Celkový spad sněhu

348 cm

Spotřeba chemického posypu

2 311 t

Spotřeba inertního posypu

996 t

Spotřeba Ekogritu

5 t

Množství odvezeného sněhu

293 t

Průměrná teplota

1°C

Nejvyšší teplota

+11°C

Nejnižší teplota

-16°C

Náklady na zimní údržbu celkem

20,8 milionu Kč

Náklady od 1. 11. 2012 do 31. 12. 2012

6 milionů Kč

Náklady roku 2013

14,8 milionu Kč

Zvláštností letošního zimního období bylo použití nového ekologického posypového materiálu Ekogrit v nejbližším okolí budovy radnice. Ukázalo se, že tento materiál je ekologicky šetrný k dlažbám i schodišti, ale při ledovce plní nulovou funkci. Navíc se prakticky okamžitě zašlapává do sněhu. Co se týče inertního posypu, je daleko účinnější kamenná drť a písek. 

Další informace

Vytvořeno 21.4.2013 17:32:50 | přečteno 1773x | Petr Vitvar