Jablonecká energetická, a. s. předložila zastupitelům zprávu o činnosti

, autor: Petr Vitvar

18.10.2013 - Zprávu o činnosti Jablonecké energetické, a. s., teplárenské společnosti, kterou město letos v červenci převzalo pod svou stoprocentní kontrolu, předložil zastupitelům ředitel společnosti Ing. Pavel Spilka. Seznámil zastupitele s procesy, které od doby převzetí ve společnosti proběhly i s harmonogramem další činnosti.

Ředitel Spilka informoval o úsporách, kterých se podařilo dosáhnout uzavřením výhodnějších smluv na dodávané služby. Úsporu ve výši 3 miliony během 24 měsíců vygenerují služby dodávané v oblasti IT, na účetních a poradenských službách se na základě nových smluv podaří ušetřit 2,5 milionu ročně a v údržbě sítě CZT předpokládá nové vedení úsporu 4 miliony ročně. Společnost také vysoutěžila levnější dodávky elektřiny a v příštích dnech proběhne i soutěž na plyn. „Provozní úsporu přinese i plánované přesunutí letního zdroje teplárny z výtopny v Rýnovicích na Brandl,“ uvedl předseda představenstva společnosti Miloš Vele s tím, že výtopna v Rýnovicích generuje roční ztrátu až 15 milionů.

Společnost Jablonecká energetická spustila v tomto týdnu nové webové stránky a zahájila také informační kampaň směrem k zákazníkům – odběratelům tepla. „V říjnu jsme započali sérii setkávání se zákazníky. Zveme všechny zástupce bytových družstev i společenství vlastníků, abychom vysvětlili změny i budoucí kroky městské teplárny. Lidé vítají snížení ceny tepla, které jsme pro příští rok schválili, a ohlasy ze setkání jsou vesměs pozitivní. Jablonečané nám svůj souhlas se změnami v Jablonecké energetické potvrzují ve vyplněných dotaznících, které dostáváme po skončení těchto meetingů,“ přiblížil Spilka zastupitelům průběh jednotlivých setkání a dodal: „Naším cílem je se zákazníky komunikovat a vybudovat důvěru v soustavu CZT.“ Další série setkávání bude věnována komunikaci s firemními zákazníky společnosti. Opět získat důvěru je pro Jabloneckou energetickou klíčové.

Snížení ceny tepla od 1. 1. 2014 na 689 korun za GJ z původních 807 Kč/GJ by měla být hlavní motivací pro stávající zákazníky. Finanční plán společnosti na sezónu 2013/2014 počítá s nahlášenými či již odpojenými domácnostmi, nicméně další pokles připojených domácností by již společnost mohl zásadně ohrozit. Krátkodobý finanční plán počítá na konci fiskálního roku (říjen 2013 – prosinec 2014) se ztrátou. Ta by mohla dosáhnout až 39 milionů korun. „Jedná se o ztrátu účetní, se kterou jsme připraveni se krátkodobě vyrovnat. Zhruba 20 milionů činí odpisy a výši předpokládané ztráty také ovlivní vysoutěžená cena plynu, uvedl Spilka.

Management Jablonecké energetické v současné době připravuje finanční plán na příštích 10 let, který bude zastupitelům předložen do konce roku spolu s dopracovaným projektem Jablonec – energeticky úsporné město, který předpokládá řízený rozpad soustavy centrálního zásobování teplem na blokové kotelny.

Orgány společnosti Jablonecká energetická, a.s.

Zastupitelé také odhlasovali nové složení orgánů společnosti. Ke změně došlo pouze v dozorčí radě, kam přibyl pan Martin Romaňák.

Představenstvo: Soňa Paukrtová, František Pešek, Boris Pospíšil, Petr Roubíček, Miloš Vele

Dozorčí rada: Jaroslav Kraus, Marta Procházková, Martin Romaňák

Uvolnění členové představenstva, tzn. náměstek Miloš Vele a náměstkyně Soňa Paukrtová práci v představenstvu vykonávají bez nároku na odměnu.

Vytvořeno 18.10.2013 12:26:10 | přečteno 1848x | Petr Vitvar
Štítky: teplárenství
 
load