Jablonec vyhlásí architektonickou soutěž na terminál

, autor: archiv MMJN

24.03.2017 - Zastupitelé na svém březnovém zasedání rozhodli o vzniku dopravního terminálu a lávky spojující terminál se železniční zastávkou. Na návrhy vyhlásí architektonickou soutěž podle pravidel České komory architektů. Zároveň schválili i složení poroty, která bude jednotlivé návrhy posuzovat.

Svým rozhodnutím zvolili nejvhodnější variantu umístění terminálu v území ohraničeném ulici Kamenná, Lipanská a 5. května. Vybrali také nejvhodnější variantu vedení prodloužené tramvajové trati a schválili další postup na přípravách projektu.

Náměstek primátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha má zajistit několik návrhů možných podob terminálu i posudek jejich ekonomiky i provozu. Pří této práci je třeba úzce spolupracovat s Dopravním podnikem měst Liberec a Jablonec nad Nisou (DPMLJ), který je nositelem projektu prodloužení tramvajové trati do centra města. Záměr výstavby multimodálního terminálu veřejné dopravy v centru Jablonce nad Nisou společně s lávkou spojující terminál s centrem města a vlakovou zastávkou je investicí v odhadované hodnotě přes 5 mil. EUR.

Architektonická soutěž

„Jako nejvhodnější způsob přípravy projektu dopravního terminálu se jeví architektonická soutěž dle soutěžního řádu České komory architektů,“ konstatuje Pleticha s tím, že tento postup umožní přímo zadat autorovi vítězného návrhu zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. „Popřípadě druhému či třetímu oceněnému v pořadí. Tím se výrazně ušetří čas při přípravě projektu, žádosti o dotaci a realizaci,“ upřesňuje náměstek Pleticha. Postup architektonické soutěže je sice nejprve časově i finančně náročnější, avšak zadání dalších stupňů projektové dokumentace je pak jednodušší.

„Vyhlášení soutěže schválí zastupitelstvo, které je pak povinné akceptovat rozhodnutí poroty. Nemůže měnit pořadí, má však právo rozhodnout o nerealizaci investičního záměru nebo vyhlásit soutěž novou,“ vysvětluje Pleticha. Přesné podmínky soutěže, technické požadavky a termíny (vyhlášení – uzávěrka pro přijímání návrhů atd.) jsou výlučně v kompetenci poroty po předchozím schválení České komory architektů (ČKA).

Složení poroty

Podle regulí ČKA musí mít porota 3 až 11 řádných členů s hlasem rozhodujícím. „V zájmu nezávislosti rozhodování však musí být nadpoloviční většina členů poroty nezávislá na vyhlašovateli a na orgánech rozhodujících o využití výsledku soutěže a musí mít odbornou kvalifikaci odpovídající předmětu soutěže,“ připomíná Pleticha a vysvětluje pojmy nezávislý: „Nezávislí členové poroty nejsou se zadavatelem v trvalém obchodním vztahu, popřípadě ve vztahu zaměstnaneckém, služebním a obdobném; za nezávislé porotce se nepovažují ani členové poradních sborů a zpracovatelé soutěžních podmínek a soutěžního programu (zadání) vyhlašovatele.“

Náklady soutěže

Architektonická soutěž by měla být otevřená dvoukolová a náklady na její organizaci jsou odhadnuté na 3,2 mil. Kč:

  • ceny a odměny účastníků (dle standardů ČKA) – 1,5 mil. Kč
  • náklady administrátora soutěže – 0,95 mil. Kč
  • náklady na činnost poroty – 0,35 mil. Kč
  • náklady na expertní posouzení návrhů – 0,3 mil. Kč
  • náklady na výstavu – 0,1 mil. Kč.

Skutečné náklady se mohou lišit dle počtu a kvality došlých návrhů.

Další informace

Vytvořeno 24.3.2017 10:07:01 | přečteno 1167x | Petr Vitvar
Štítky: IPRÚ , doprava a komunikace
 
load