Jablonec poskytuje až 50% dotace na ČOV a kanalizační přípojky

, autor: archiv MMJN

16.12.2014 - V roce 2014 schválili zastupitelé v rámci Programu podpory výstavby technické infrastruktury dotace za celkem 1 milion korun. 16 žádostí o dotace na kanalizační přípojky a domovní čistírny odpadních vod v celkové výši přesahující 950 tisíc korun prošlo schvalovacím procesem 15. prosince, jednu žádost ve výši 50 tisíc korun zastupitelé schválili již v září tohoto roku. Dotace se čerpají z Fondu na zlepšení úrovně bydlení.

Předkládání žádostí bylo vloni i letos dvoukolové. V prvním kole žadatelé předkládali projektový záměr a teprve po jeho schválení radou města mohli předložit žádost o dotaci. Žadatelé mohou získat 50% z celkových způsobilých výdajů, maximálně však 50 tisíc korun na bytovou jednotku. 

„V letošním roce byl příjem žádostí ukončen 31. října. Některé žádosti vykazovaly nedostatky, ve většině případů se je podařilo do stanoveného termínu odstranit. Z Výzvy letošního roku nám ještě zbývá 7 řádně doplněných žádostí, které budou předloženy na lednovém Finančním výboru a následně na lednovém zastupitelstvu města,“ upřesňuje Iveta Habadová, vedoucí odd. dotací.

Původně žádosti o dotace projednávala ještě Komise Fondu na zlepšení úrovně bydlení. „Proces jsme zjednodušili a nově pravomoci komise přebírá finanční výbor,“ informuje o novince v Pravidlech pro přidělování dotací z Programu podpory výstavby technické infrastruktury náměstek primátora Lukáš Pleticha.

Žádost o dotaci je možné kombinovat s půjčkou z Fondu na zlepšení úrovně bydlení (FZÚB). Zájemce o půjčku svou žádost vyřizuje na odboru ekonomiky. „Dosud byly v roce 2014 poskytnuty půjčky ve výši 265 tisíc, tato částka ale není konečná,“ upozorňuje Helena Kočová z odboru ekonomiky.

V rámci Výzvy roku 2013 zastupitelé schválili celkem 28 žádostí o dotace v celkové výši přes 1,5 milionu korun. Přehled skutečného čerpání bude předložen na lednovém zastupitelstvu města.

Další informace

Vytvořeno 16.12.2014 13:50:20 | přečteno 2542x | Petr Vitvar
load