Jablonec opět získal peníze na památky

24.03.2014 - Pro rok 2014 přidělila Ústřední komise Ministerstva kultury ČR (MKČR) v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Jablonci 1 115 000 korun.

Zastupitelé rozhodli, že město použije dotační prostředky v celkové výši 1 032 000 Kč na opravy svých dvou kulturních památek, a to budovy radnice a kostela sv. Anny. Zbývající státní dotace MK ČR ve výši 83 tisíc včetně příspěvku města 16 600 korun bude určena pro kostel Povýšení sv. Kříže na realizaci II. etapy restaurování malířské výzdoby presbytáře.

„V budově radnice se bude jednat o pokračující repasi oken, tentokrát na chodbě 3. patra, dále dotaci uplatníme na repasi výkladců, oken a schodiště v parteru,“ vypočítává náměstek primátora Petr Vobořil. V kostele sv. Anny bude budou finance použity na výměnu střešní krytiny a opravu oplechování střechy kostela.

Návrh na finanční podporu restaurování výzdoby prestbytáře v kostele Povýšení sv. Kříže na náměstí Boženy Němcové vzešel z únorového jednání Komise městské památkové péče. „Usnesení březnového zastupitelstva města o přerozdělení dotačních prostředků včetně minimální povinné spoluúčasti města a dalších požadovaných dokumentů bude zasláno na Ministerstvo kultury k vydání Rozhodnutí ministra, které očekáváme do konce dubna,“ informuje vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová.

V loňském roce Jablonec od ministerstva kultury obdržel 645 000 Kč. Tyto peníze byly využity na repasi oken v budově radnice a na I. etapu restaurování malířské výzdoby prestbytáře starokatolického kostela.

Vytvořeno 24.3.2014 8:56:22 | přečteno 1289x | Petr Vitvar
load