Jablonec nad Nisou hlásí na rok 2014 snížení ceny tepla: 14%

, autor: Markéta Hozová

04.09.2013 - Valná hromada společnosti Jablonecká energetická a. s. schválila na doporučení představenstva pro rok 2014 snížení ceny tepla pro odběratele o 14%. Cena tepla klesne od 1. ledna 2014 ze stávajících 807 Kč s DPH za 1 GJ na 689 Kč s DPH za 1 GJ.

„Převzetím stoprocentní kontroly nad společností jsme získali možnost samostatně rozhodnout o revitalizaci celé soustavy CZT (centrální zásobování teplem) a tím zároveň šanci nabídnout obyvatelům Jablonce konkurenceschopnou cenu tepla“ říká primátor Petr Beitl.

Konečnému rozhodnutí předcházela jednání krizového managementu a představenstva teplárny o další strategii. Hlavní otázka byla, zda konzervativně respektovat minulé nastavení finančního plánu teplárny, který garantoval stálý zisk a současně i stálý úbytek zákazníků, nebo použít náročnější scénář, který by preferoval udržení stávajících zákazníků, ovšem za opačného postupu. Určující je v této variantě cena přijatelná na současném trhu s teplem. Před společnost to však staví velmi obtížný úkol vypořádat se v krátké době (cca 3 roky) se situací, kdy bude muset díky úsporným opatřením převrátit nulový zisk či krátkodobý propad do černých čísel.

„Ke snížení ceny jsme přistoupili především proto, že chceme teplárnu stabilizovat a zabránit dalšímu odpojování zákazníků,“ říká náměstek primátora Miloš Vele. „Zároveň jsme se rozhodli pro transparentnější způsob vyúčtování ceny tepla. Vracíme se tedy před rok 2006 k vyúčtování formou jednosložkové ceny tepla. Laicky řečeno, každý zákazník uvidí počet protopených jednotek a její cenu. Domníváme se totiž, že jednosložková cena je vůči odběratelům férovější, je přehledná a odběratel pochopí, že platí pouze za spotřebované teplo. Toto rozhodnutí je, kromě snížení ceny, dalším krokem k navrácení důvěry obyvatel v CZT “ vysvětluje Vele.

Ke zlevnění tepla pro koncové uživatele – domácnosti společnost přistoupila i za cenu, že společnost nebude po určitou dobu zisková. „Jsme připraveni se vyrovnat i s případnou krátkodobou ztrátou,“ konstatuje Vele.

V současné době společnost Jablonecká energetická dodává 420 TJ tepla. Finanční plán pro sezonu 2013-2014, ze kterého vzešla nová cena za GJ, počítá s nahlášenými i již odpojenými odběrateli a předpokládá dodávky tepla v objemu 320 TJ tepla ročně. Další výraznější pokles připojených domácností by již společnost zásadně ohrozil.

„Snížení ceny za GJ může být prostředkem, který zabrání rozpadu soustavy a dalšímu odpojování. Zároveň předpokládáme, že následnou funkčnost systému zajistí plánovaný řízený rozpad na blokové kotelny, ke kterému by mělo dojít v horizontu 3 let po nastartování projektu „Jablonec – energeticky úsporné město,“vysvětluje Beitl.

Projekt „Jablonec – energeticky úsporné město“

Valná hromada společnosti uložila představenstvu Jablonecké energetické a jejímu vedení dopracovat jednotlivé etapy nového projektu teplárny „Jablonec – energeticky úsporné město“. Projekt je koncipován na období 2014 až 2017 a předpokládá výstavbu nových menších úsporných zdrojů na výrobu tepla a teplé užitkové vody a dále také rekonstrukci starých rozvodů tepla ve městě.

„Společnost jsme po dohodě s představiteli města manažersky převzali od předchozího majoritního vlastníka do krizového řízení až letos v létě. Začínáme s procesem restrukturalizace. Projekt „Jablonec  - energeticky úsporné město“ také spočívá v hledání interních úspor. Už v tuto chvíli jsme nalezli na 30 milionů úspor provozních nákladů pro příští 3 roky. Oceňuji erudici a razantnost s jakou nový akcionář město Jablonec přistoupil k řešení problematiky tepla pro město“, uvedl nový ředitel Jablonecké energetické Pavel Spilka.

Jablonecká energetická a. s.

 • výrobce a distributor tepla a teplé užitkové vody pro město Jablonec nad Nisou
 • 100% vlastník: Statutární město Jablonec nad Nisou
 • 48 zaměstnanců
 • obrat v roce 2011/12: 364 mil. Kč.
 • 8 500 připojených domácností zásobovaných teplem a teplou vodou
 • Představenstvo: František Pešek, Boris Pospíšil (stávající členové), Petr Roubíček, Miloš Vele – předseda představenstva, Soňa Paukrtová (noví členové)
 • Dozorčí rada: Jaroslav Kraus (stávající člen), Marta Procházková (nový člen)
 • Uvolnění členové představenstva, tzn. náměstek Miloš Vele a náměstkyně Soňa Paukrtová práci v představenstvu vykonávají bez nároku na odměnu.

Vývoj cen tepla v Jablonci nad Nisou za posledních 10 let

 • Rozpětí ceny na patě domu mezi 2003 – 2013 je od 423 do 807 Kč/GJ vč. DPH. Od 1. 5. 2007 byla zavedena dvousložková cena.
 • V posledních 10 letech došlo k výrazné změně cen paliv i sazby DPH z 5 na 15%.
 • Dodávka tepla v 2003 činila 684.542 GJ, za rok 2012 činil 425.704 GJ.
 • Počet připojených domácností – odběratelů B1 k 31. 7. 2013: 8.481

Cena tepla jednosložková - pata domu včetně DPH

Rok/období 2003 2004 2005 2005 2006 2006 2007
Okamžik změny od 01.01. od 01.01. od 01.01. od 01.12. od 01.01. od 01.02. od 01.01.
Sazba DPH 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Cena pata domu vč. DPH 423,64 423,64 423,84 479,10 479,10 532,00 495,94

Cena tepla dvousložková

Rok/období 2007 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Okamžik změny od 01.05. od 01.03. od 01.11. od 01.01. od 01.07. od 01.11. od 01.01. od 01.01.
Sazba DPH 5% 9% 9% 10% 10% 10% 14% 15%
Cena za GJ bez DPH - spotřební složka 337,74 390,74 441,04 388,68 387,36 423,81 465,21 465,21
Cena za GJ bez DPH - fixní složka 193,03 195,43 195,43 206,71 239,83 239,83 236,09 236,09
Cena za GJ včetně DPH - spotřební složka 354,63 425,91 480,74 423,66 426,09 466,19 530,34 534,99
Cena za GJ včetně DPH - fixní složka 202,68 213,02 213,02 225,31 263,81 263,81 269,14 271,50
Cena celkem (spotřební + fixní vč. DPH) 557,31 638,93 693,76 648,97 689,90 730,00 799,47 806,50
Vytvořeno 4.9.2013 16:22:42 | přečteno 3085x | Petr Vitvar
Štítky: teplárenství
 
load