Jablonec nabízí novou sociální službu: podpora samostatného bydlení

18.09.2012 - Z komunitního plánu vyplývá služba nazvaná Podpora samostatného bydlení, kterou nově od září letošního roku nabízí statutární město Jablonec svým klientům.

„Jedná se o pilotní projekt, v němž nabízíme prostřednictvím občanského sdružení FOKUS službu podpora samostatného bydlení. V praxi to znamená, že klientům oddělení sociální péče, kteří jsou do určité míry schopni samostatného života, nabízíme možnost bydlet společně pod odborným dohledem sociálních pracovníků,“ říká náměstek primátora Petr Tulpa.

Podporované či chráněné bydlení je pro osoby s psychickým onemocněním  alternativou k ústavní péči. „Tím, že klientům umožníme bydlet samostatně, podporujeme jejich sociální dovednosti i dovednosti v péči o domácnost a každodenní praktické úkony,“ vysvětluje Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Pravidelně, v dohodnutý čas klienty navštěvuje terénní sociální pracovník, který jim pomáhá s běžnými denními záležitostmi, nákupy a dalšími potřebami. „Klienti mají sestavený plán a denní režim, který jim usnadní život. Nemusí být v ústavu a nemají tak pocit sociálního vyloučení,“ vysvětluje Šebková.

Pro účely podpory samostatného bydlení schválila Rada města na svém srpnovém zasedání pronájem bytu ve vlastnictví města občanskému sdružení FOKUS, které má již s poskytováním služby tohoto druhu zkušenosti ze sousedního Liberce.

V bytě 3+1 jsou ubytovány 3 osoby, každá má svůj pokoj a mají společnou kuchyň a sociální zařízení. „Vytipovali jsme mezi našimi klienty tři s psychickým postižením, pro které je tato služba vhodná a ti uzavřeli s občanským sdružením FOKUS smluvní vztah,“ říká Lucie Strádalová, vedoucí odd. sociální péče.  „Klient nesmí být konfliktní a agresívní, nesmí mít problém s alkoholem a měl by být schopen vyjít s ostatními obyvateli bytu,“ vypočítává Strádalová hlediska, ze kterých při výběru vycházeli a dodává, že služby sdružení FOKUS jsou určeny psychiatrickým pacientům, kteří jsou bez stálého bydlení a žijí střídavě na ulici a v azylovém domě, jsou schopni samostatného bydlení a nepotřebují stálý dohled.

Podporované bydlení je placenou službou, klienti ji hradí ze svých dávek sociálního zabezpečení.  Služba podporovaného bydlení je prioritně určena obyvatelům Jablonce nad Nisou. První klienti se do bytu v Dlouhé ulici nastěhovali v pondělí 17. září.

Další informace

Vytvořeno 18.9.2012 15:13:56 | přečteno 2310x | Petr Vitvar