Jablonec má schválenou aktualizaci strategického plánu

, autor: Petr Vitvar

15.09.2014 - Zastupitelé schválili Aktualizaci Strategického plánu města Jablonec nad Nisou 2014 – 2020. Aktualizaci připravoval od dubna odbor územního a hospodářského rozvoje a zpracovala jej společnost ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Na přípravě dokumentu pracovalo sedm skupin v čele se svými garanty. Během dubna vznikla analytická část, tzv. profil města včetně globální SWOT analýzy i jejích dílčích částí v jednotlivých skupinách. V květnu měly všechny skupiny na programu návrh dlouhodobé strategie rozvoje města do roku 2020 se zformulovanými cíli, opatřeními a aktivitami. „V červnu pracovní skupiny shromažďovaly a projednávaly konkrétní projekty vycházející z návrhové části a začaly sestavovat akční plán,“ popisuje náměstek primátora Petr Vobořil s tím, že následovalo zapracování námětů a připomínek do dokumentu, jehož pracovní verzi (pouze analytickou a návrhovou část) schválili zastupitelé v červnu, a jeho měsíční zveřejnění na městském webu. „V té době měla veřejnost možnost jej připomínkovat a zasílat náměty i projektové fiše,“ doplňuje náměstek Vobořil.

Na konci srpna vše uzavřela koordinační skupina, která projednala zaslané připomínky a odsouhlasila jejich vypořádání. „Stanovila priority jednotlivých projektů a vytvořila návrh akčního plánu na období 2014 – 2016 obsahující projekty, které odpovídají tematickému zaměření, časové a finanční náročnosti, jsou v souladu s aktuálními strategickými dokumenty a jejichž realizace se předpokládá v období 2014 až 2016/2017,“ uzavřel svůj komentář Petr Vobořil s tím, že je přesvědčený o tom, že dokument je zpracovaný velmi dobře.

Text schválené aktualizace strategického plánu nyní ještě prochází závěrečnými korekturami a bude k dispozici na webových stránkách města od října 2014.

Další informace

Vytvořeno 15.9.2014 8:05:24 | přečteno 2218x | Petr Vitvar
load