Jablonec bude hospodařit podle rozpočtového provizoria

, autor: archiv MMJN

20.12.2013 - Rozpočet města Jablonce nad Nisou na rok 2014 bude předložen ke schválení zastupitelstvu města v únoru 2014. Do této doby bude město hospodařit dle pravidel rozpočtového provizoria. Tímto způsobem město hospodaří již 20 let a jeho chod to nijak neomezuje.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v pl. znění v § 13 stanoví, že pokud nebude rozpočet města schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se jeho rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu 2014 po jeho schválení.

„Pro období rozpočtového provizoria, tedy do doby schválení rozpočtu 2014, jsou přesně stanoveny maximální výše neinvestičních výdajů pro jednotlivé odbory magistrátu. Tyto limity celkem činí zhruba 1/12 neinvestičních výdajů rozpočtu 2013,“ vysvětluje náměstek pro ekonomiku Miloš Vele a dodává, že celkový maximální měsíční limit pro čerpání neinvestičních výdajů je 55,5 milionu korun

Investiční výdaje budou čerpány dle uzavřených smluv a nové investiční akce nebudou do doby schválení rozpočtu 2014 zahajovány.

Město i letos hospodařilo s převisem na straně příjmů

V měsících leden až září 2013 město hospodařilo s převisem příjmů nad výdaji ve výši 25 milionů korun. Od ledna do září 2013 dosáhly příjmy města necelých 579 milionů korun a celkové výdaje se rovnaly necelým 554 milionům.

Příjmy jsou naplňovány rovnoměrně a výdaje jsou čerpány v souladu s předem schváleným plánem. „Příznivý vývoj jsme zaznamenali např. u daně z příjmu OSVČ – plnění 144,9%. Co se týká výdajů - nelze uskutečnit výdaj, který není součástí rozpočtu,“ komentuje hodnocení vedoucí odboru ekonomiky Renata Vítová. Celkové plnění výdajů bez financování k upravenému rozpočtu za stejné období je 54,1 %.“ Příjmy byly za období leden – září 2013 naplněny z 64,6% vzhledem k upravenému rozpočtu za stejné období.

Nejvyšší investice putovaly do nemocnice na vybudování onkologického pavilonu, který celkem stál 26,5 milionu. „Letos bylo na onkologii z rozpočtu uvolněno 18 milionů, z toho ve 3. čtvrtletí 11,6 milionů,“ doplňuje náměstek Vele. Jeden z největších investičních výdajů 3. čtvrtletí ve výši 6,8 milionu korun byl na vybudování stavebního archivu v suterénu radnice.

„Aktuální převis příjmů nad výdaji činí 35 milionů korun. Jedná se o údaj k dnešnímu datu,“ přinesl dobrou zprávu na tiskovou konferenci 20. prosince náměstek pro ekonomiku Miloš Vele.

Vytvořeno 20.12.2013 11:57:52 | přečteno 1710x | Petr Vitvar