Jablonec aktualizuje svůj strategický plán

12.03.2014 - Jablonec nad Nisou aktualizuje strategický plán rozvoje města, jenž je platný do roku 2015. Po aktualizaci se jeho platnost prodlouží do roku 2020. Pracovat na něm bude sedm tematických pracovních skupin, výsledný materiál projednají zastupitelé města letos v červnu.

Aktualizaci strategického plánu statutárního města Jablonec nad Nisou připravuje odbor hospodářského a územního rozvoje jabloneckého magistrátu a zpracováním dokumentu pověřil na základě výběrového řízení společnost ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. „Současný dokument pro období 2003 – 2015 jsme aktualizovali v roce 2007. Naším cílem je prodloužit platnost strategického plánu rozvoje města do roku 2020 včetně zpracování nového akčního plánu rozvoje pro období 2014 – 2016,“ vysvětluje náměstek primátora Petr Vobořil.

Nyní je třeba zaktualizovat data a profil města, jeho stav ve všech rozhodujících oblastech života a nově definovat základní problémy, stanovit priority i dlouhodobou strategii. „Začíná nové programovací období EU pro roky 2014 – 2020 a s tím i další možnost čerpat značné množství finančních prostředků z evropských rozvojových fondů. Pro to však potřebujeme platný a funkční strategický plán,“ připomíná náměstek Vobořil.

Podle časového harmonogramu společnosti ARR se bude dokument projednávat zhruba 4,5 měsíce a výsledný materiál bude jabloneckým zastupitelům předložený na červnovém zasedání. „Pracovat na něm bude sedm tematických pracovních skupin s určeným garantem či garanty, jejichž jednání a výstupy zastřeší koordinační skupina. Členy pracovních skupin budou představitelé zastupitelských klubů, úředníci magistrátu, zástupci městem zřizovaných či neziskových organizací, odborné veřejnosti a dalších institucí,“ doplňuje vedoucí odboru hospodářského a územního rozvoje Tomáš Beneš.

Tematické okruhy a garanti pro jednotlivé pracovní skupiny:

  1. Občanská společnost, veřejná správa, udržitelný rozvoj, bezpečnost, veřejný pořádek (Petr Beitl, Marek Řeháček)
  2. Doprava (Petr Vobořil)
  3. Kultura, sport a cestovní ruch (Soňa Paukrtová, Petr Roubíček)
  4. Školství a vzdělávání (Soňa Paukrtová, Petr Tulpa)
  5. Sociální věci, zdravotnictví, zaměstnanost (Jaroslava Fojtíková, Soňa Paukrtová)
  6. Podnikání a ekonomika (Miloš Vele)
  7. Infrastruktura, životní prostředí, urbanismus a bydlení (Petr Vobořil)

Další informace

Vytvořeno 12.3.2014 9:01:22 | přečteno 2218x | Petr Vitvar
load