I přes nižší daňové příjmy skončil rok 2011 přebytkem

22.06.2012 - Rok 2011 byl horší v porovnání s rokem 2010. Na daňových výnosech ze státního rozpočtu obdrželo město o 5,6 milionu korun méně než v roce 2010. I přesto skončilo hospodaření města Jablonce nad Nisou přebytkem ve výši 19,1 milionu korun. Závěrečný účet města za rok 2011 schvalovali zastupitelé na posledním zasedání před prázdninami.

„Propad jsme zaznamenali zejména u daní z příjmů fyzických osob a daní z příjmů právnických osob, naopak vyšší příjmy do městského rozpočtu plynuly z výběru DPH,“ popisuje vývoj daňových příjmů ze státního rozpočtu Miloš Vele, náměstek primátora pro ekonomiku. Méně se oproti roku 2010 vybralo i na dani z nemovitosti. To je jediná daň, která plyne rovnou do městské pokladny a jejíž výši může město ovlivnit.

„Rok 2011 jsme uzavřeli se zůstatkem 15 milionů na běžném účtu, necelých 9 milionů korun v účelových fondech a 70 milionů na termínovaných vkladech. Dalších 31 milionů je uloženo ve správě aktiv.  Kontokorentní úvěr nebyl ke konci roku 2011 čerpán. Během roku 2011 rada města schválila a na vědomí zastupitelstvu předložila sedm rozpočtových opatření. Během roku také zastupitelé jednali celkem sedmkrát o úpravách rozpočtu,“ konstatuje Renata Vítová, vedoucí odboru ekonomiky.

Spokojenost se závěrečným účtem vyjadřuje náměstek Vele: „I přes úsporná opatření se nám podařilo udržet příspěvky základním a mateřským školám na stejné úrovni jako v roce 2010. Organizačními změnami uvnitř úřadu se podařilo ušetřit 6,5 milionu na platech úředníků a v neposlední řadě jsme dostáli všem závazkům a uhradili jsme splátky úvěrů v celkové výši 54 milionů korun.“

Na investiční akce bylo v loňském roce vynaloženo 133 milionů korun, což je o cca 100 milionů méně než v roce 2010 a vůbec nejméně za posledních pět let.

Významné investiční akce roku 2011 (nad 10 mil)

  • MŠ a jesle v areálu nemocnice
  • Zateplení panelových domů Na Úbočí 14,21
  • Rekonstrukce objektu bývalé Hasičárny pořízení kamerového systému
  • IPRM Žižkův Vrch – lesopark, hřiště Nová Pasířská (s dotací)
  • Víceúčelové zařízení v Nemocnici Jablonec nad Nisou
Vytvořeno 22.6.2012 11:01:17 | přečteno 1638x | Petr Vitvar
load