Hospodaření města za 1. pololetí roku 2013 a rozpočtové změny

, autor: Petr Vitvar

20.09.2013 - V prvním pololetí roku 2013 statutární město Jablonec nad Nisou ukončilo hospodaření s převisem 74,2 milionu korun na straně příjmů.

Příjmy byly vzhledem k upravenému rozpočtu plněny z 53%. Výdaje pak z necelých 37%. „Příznivý vývoj jsme zaznamenali zejména v daňových příjmech OSVČ, příjmech z pronájmu nebo příjmech z úroků,“ komentuje vedoucí odboru ekonomiky Renata Vítová. Běžné výdaje zahrnují prostředky na činnost magistrátu, provoz městských organizací, svoz a likvidaci odpadů aj. „Kapitálové výdaje jsou zatím čerpány z 7,4% a jedná se o akce odboru rozvoje, největší částkou je tady budování archivu stavebního úřadu v suterénu radnice za 3,2 milionu,“ pokračuje Vítová a dodává, že ke splácení úvěrů dochází v řádných termínech.

V průběhu letních měsíců došlo k operativnímu uvolnění peněz z rezervy na opravy například 1,5 milionu na likvidaci škod po záplavovém dešti 29. července, z této rezervy se také čerpalo 11,8 milionů korun na opravy městských komunikací. „Letos se nám opět podařilo získat na opravy komunikací dotaci z ministerstva financí ve výši 9,9 milionů. Jakmile peníze přijdou na účet města, budou prostředky do rezervy vráceny,“ konstatuje náměstek primátora pro hospodaření města Miloš Vele.

V rámci rozpočtových změn je řešena zejména úhrada za akcie společnosti Jablonecká energetická a.s. (dříve Jablonecká teplárenská a realitní a.s.), zdrojem je příjem z  dekapitalizace této společnosti. Zastupitelé také odsouhlasili částku 1,2 milionu na financování vodovodu a kanalizace v rámci dokončovacích stavebních prací na bulváru 5. května. Původní práce, na které byly určeny 4 miliony korun, zahrnovaly práce na chodníku, cyklostezce, veřejném osvětlení a veřejné zeleni. Další finanční prostředky ve výši 1,9 milionu si vyžádala akce kanalizace Krkonošská. Likvidace azbestu, který byl objeven v konstrukci budovy při zateplování ZŠ Liberecká, si vyžádala 3,7 milionu korun navíc. Tyto finanční prostředky byly vyřešeny v rámci odboru rozvoje nerealizací některých plánovaných akcí či úsporou vysoutěžených cen např. z akce kanalizace Nástrojářská. Pro výše uvedené akce byly využity i 2 miliony korun původně určené na stavbu parkoviště v prostorách autobusového nádraží, která se letos neuskuteční z důvodu nevyřešených vlastnických vztahů.

Vytvořeno 20.9.2013 9:40:46 | přečteno 1293x | Petr Vitvar
load