Hospodaření města – průběžné hodnocení

01.10.2012 - Za první pololetí roku 2012 jsou celkové příjmy ve výši 372,2 milionu a celkové výdaje 299,8 milionu korun. Příjmy převyšují výdaje o 72,35 milionů korun.

„Příjmy se daří naplňovat rovnoměrně, příznivý vývoj jsme zaznamenali zejména u daňových příjmů, které tvoří 57% příjmů do městské pokladny,“ hodnotí hospodaření města náměstek Vele.

Výdaje města odpovídají předem schválenému plánu. Běžné výdaje jsou čerpány z 40%, zahrnují prostředky na činnost magistrátu a městské policie, příspěvky na provoz městským organizacím, dopravní obslužnost, svoz a likvidaci odpadů atd. Ke splácení úvěrů dochází dle splátkových kalendářů.

Kapitálové výdaje jsou plněny z 15% a jedná se např. o využití finančních prostředků na infrastrukturu v ul. Široká (1,2 milionu), IPRM Žižkův Vrch (756 tisíc Kč) nebo investiční dotace JKIC na rekonstrukci fary (4,5 mil. korun).

Kapitálové příjmy, které tvoří příjmy z pronájmu pozemků a příjmy z úroků se naproti tomu daří plnit na 60%.

„Je patrné, že nastavení úsporného režimu se městu vyplácí. Za poslední dva roky se nám podařilo snížit zadlužení města o 100 milionů korun,“ hodnotí celkovou situaci primátor města Petr Beitl.

Vytvořeno 1.10.2012 11:32:39 | přečteno 1511x | Petr Vitvar
load