Hodnocení hospodaření

, autor: Radka Baloghová

30.05.2014 - Zastupitelé vzali na vědomí hodnocení hospodaření města v prvním čtvrtletí letošního roku. Převis příjmů nad výdaji v tomto období činí více než 54 milionů korun. Na splátky úvěrů bylo vynaloženo 14 milionů korun, což je v souladu s nastavenými splátkovými kalendáři.

„Příznivě se vyvíjejí zejména daňové příjmy, které tvoří více než 50% příjmů města. Výdaje odpovídají předem schválenému plánu, nelze uskutečnit výdaj, který není součástí rozpočtu,“ komentuje hospodaření města náměstek primátora Miloš Vele.

Ve výdajích za první čtvrtletí roku 2014 se objevují částky za již hotové akce. Mezi nejvýznamnější výdaje patří doplacení faktur za otočku autobusů u nádraží ČD ve výši 1,5 milionu, nebo doplacení akce Pasecký vrch, která byla také realizována vloni. Letos byly uvolněny peníze na stavbu radničního parteru, který bude již na konci června otevřen. 

Portfolio cenných papírů

Náměstek Vele předložil zastupitelům zprávu o stavu portfolia cenných papírů města. „Snažíme se volné finanční prostředky zhodnotit a využíváme k tomu služeb investiční společnosti J&T, se kterou má město uzavřený smluvní vztah. Společnost ke zhodnocení finančních prostředků města využívá z větší části (85%) tzv. repo operace, což jsou instrumenty peněžního trhu,“ vysvětluje Vele. Výnos za první čtvrtletí letošního roku představuje částku 737 tisíc korun.

„Stav portfolia k 31.3.2014 je ve výši 63 milionů korun. Výnosnost za I. čtvrtletí roku 2014 činí v absolutním % vyjádření 2 % a v ročním % vyjádření 8 % p.a,“ upřesňuje vedoucí odboru ekonomiky Renata Vítová.

Vytvořeno 30.5.2014 11:15:22 | přečteno 1452x | Petr Vitvar