Do konce září se podávají žádosti o příspěvek na památky

13.08.2014 - Majitelé památkově chráněných objektů, které se nacházejí v městské památkové zóně Jablonec nad Nisou, mohou i v letošním roce předkládat své žádosti o finanční příspěvek Ministerstva kultury ČR (MK ČR) na rok 2015.

Příspěvek je určený na obnovu památkově chráněných objektů, které se nacházejí v Městské památkové zóně Jablonec nad Nisou. „Ministerstvo jej poskytuje prostřednictvím města v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací.  Žádosti včetně povinných příloh lze podat na oddělení dotací jabloneckého magistrátu nejpozději do 30. září 2014,“ upozorňuje náměstek primátora Petr Vobořil s tím, že částka z programu může dosáhnout maximálně 50 % z celkových nákladů na obnovu objektu. „Dalších minimálně 40% musí hradit vlastník nemovitosti a deseti procenty pak přispívá město ze svého rozpočtu.“

Pro rok 2014 přidělilo MK ČR Jablonci nad Nisou z Programu regenerace městských památkových zón dotaci ve výši 1.115.000 korun, kterou v březnu zastupitelé rozdělili pro kostel Povýšení sv. Kříže na II. etapu restaurování malířské výzdoby presbytáře, na opravu střechy kostela sv. Anny a na další práce v budově radnice, tj. na repase oken ve 3. patře a na repase výkladců, okna a schodiště v parteru.

Další informace

Vytvořeno 13.8.2014 17:21:18 | přečteno 1904x | Petr Vitvar
load