Do IPRM už oficiálně patří i Mšeno a okolí

, autor: archiv MMJN

28.06.2013 - Jablonečtí zastupitelé schválili žádost o rozšíření IPRM Jablonec nad Nisou o oblast Mšeno a okolí v listopadu loňského roku. Město pak požádalo o potvrzení svého rozhodnutí Ministerstvo místního rozvoje ČR (MMR). Tak se stalo letos 21. června.

Podle slov Ivety Habadové, vedoucí oddělení dotací a manažerky IPRM, toto ministerské rozhodnutí znamená, že: žadatelé, kteří plánují realizovat projekt v zóně IPRM (ve stávající zóně „Žižkův Vrch a okolí“ platí od poloviny roku 2009 a nyní nově v zóně „Mšeno a okolí“) a budou předkládat své žádosti o dotace do Operačních programů (dotace z EU a ČR) u příslušných dotačních orgánů, tak si budou moci právě u ní na magistrátě požádat o potvrzení, které jim pomůže při tzv. bonifikaci, neboli bodovému zvýhodnění žádosti.

Původním podnětem k rozšíření IPRM o zónu Mšeno a okolí byl fakt, že pokud ministerstvo žádost schválí, otevře se tak přibližně od poloviny roku 2013 majitelům bytových domů z přesně vymezené oblasti „Mšeno a okolí“ možnost čerpat zvýhodněné úvěry JESSICA na jejich rekonstrukce.

„MMR vyhlásilo v červenci roku 2012 výzvu na předkládání nových či rozšiřování stávajících integrovaných plánů pro města s 20 000 a více obyvateli mimo hlavní město Praha. Tato výzva umožní majitelům bytových domů žádat o zvýhodněné úvěry JESSICA ve výši úrokové sazby od 1,72%,“říká náměstek primátora Petr Vobořil.

Uplatnění FN JESSICA i v původní zóně „Žižkův Vrch a okolí“ schválilo ministerstvo dne 18. 4. 2013 po předchozím projednání na březnovém ZM.

Jenže Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) dosud nevybral ve veřejné soutěži bankovní instituci, jež bude správcem fondu měst. Jakmile tak SFRB učiní, zahájí se příjem žádostí o úvěry v rámci finančního nástroje JESSICA. Žádat budou moci majitelé bytových domů z celé zóny IPRM (původní a rozšířené), žádosti budou předkládat u příslušné bankovní instituce a na magistrátě jim manažerka IPRM Iveta Habadová vystaví potvrzení na přesně daném formuláři MMR, že se jejich bytový dům nachází ve schválené zóně IPRM. „Tyto žádosti o úvěry se na městě hodnotit a schvalovat nebudou. Finanční nástroj JESSICA má zpoždění, ale měl by být zahájen nejpozději na podzim tohoto roku,“ uzavírá Iveta Habadová.

Rozšíření zóny „Žižkův Vrch a okolí“ o část „Mšeno a okolí“ schválil Řídící výbor IPRM, v říjnu 2012 proběhl seminář pro potenciální žadatele o zvýhodněné úvěry a zároveň i dotazníkové šetření ve vytipované zóně. Zvýhodněné úvěry JESSICA je možné čerpat na:

  • zateplování obvodového pláště domu (zateplení fasády, výměna oken apod.)
  • práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu,
  • sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby,
  • rekonstrukce technického vybavení domů (např. modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů),
  • rekonstrukce či modernizace lodžií, balkonů vč. zábradlí apod.

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) je nový nástroj regionální politiky a finančního inženýrství. Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA je iniciativa Evropské komise ve spolupráci s Evropskou investiční bankou a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj na podporu investic s dlouhodobým přínosem do městských oblastí.

Loga IPRM - EU - MMR 2012

Další informace

Vytvořeno 28.6.2013 13:14:05 - aktualizováno 28.6.2013 13:17:34 | přečteno 1764x | Petr Vitvar
load