Děti opět rozdávaly řidičům jablka a citrony

, autor: archiv MP

02.05.2014 - Měsíc duben je již tradičně považován za „měsíc bezpečnosti“ na našich silnicích. V rámci ročního plánu prevence kriminality pořádá městská policie také několik akcí zaměřených na řidiče a další účastníky silničního provozu. Na dětském dopravním hřišti probíhá v dubnu „Týden bezpečnosti“ a v ulicích města se realizuje preventivní dopravní akce „Řidiči jezdi bezpečně“.

Tato aktivita je zaměřena na rychlost vozidel v obci, k orientačnímu měření využívá městská policie preventivních radarů v katastru města. Jako každoročně se této akce účastní spolu se strážníky i děti ze základních škol (letos ZŠ Rýnovice a ZŠ Kokonín), které řidiče odměňují při dodržení předepsané rychlosti sladkým jablkem a při překročení kyselým citronem.

Strážníci zastavili celkem 104 řidičů motorových vozidel. Poměr jablíček a citronů v konečném účtování vyšel 68:36, což je srovnatelné s minulými léty. Nejslušnější řidiči, kteří dodržují rychlost v obci, jezdili po ulici Rychnovská v Kokoníně. Na druhém stanovišti v ulici U Přehrady byla situace podstatně horší. Počet překročení rychlosti se tady téměř vyrovnal počtu řidičů, kteří rychlost dodrželi (40:32). Jelikož se však jednalo se o čistě preventivní akci městské policie, pokuty v tomto případě neudělili strážníci žádné.

Preventivní akce Řidiči jezdi bezpečně

, autor: archiv MP

Akce se účastní spolu se strážníky i děti ze základních škol

 
, autor: archiv MP

Při dodržení předepsané rychlosti dostávali řidiči sladké jablko

 
, autor: archiv MP

Nejslušnější řidiči jezdili po ulici Rychnovská v Kokoníně

 
 
Vytvořeno 2.5.2014 | přečteno 1482x | Petr Vitvar
Štítky: městská policie
 
load