Den proti násilí na seniorech

15.06.2012 - Koncert u příležitosti Světového dne proti násilí na seniorech připravilo statutární město Jablonec nad Nisou ve spolupráci s Diakonií CČE a Centrem sociálních služeb v pátek 15. června v městském divadle.

15. červen jako Světový den proti násilí na seniorech vyhlásila roku 2006 mezinárodní organizace INPEA (International Network for Prevention of Elderly Abuse). Tato organizace se snaží o celosvětové šíření povědomosti o násilí na seniorech a podporu prevence tohoto jevu. Jako první v ČR se k tomuto projektu připojilo v roce 2006 sdružení „Život 90“.

„Do této informační kampaně se město Jablonec zapojilo již vloni. Domnívám se, že česká společnost je o tomto jevu nedostatečně informovaná. Většinou dochází, ať už k fyzickému nebo psychickému násilí na seniorech přímo v rodinách. Svědčí o tom fakt, že dle statistických průzkumů je nahlášeno pouze 16% případů,“ přibližuje problematiku Petr Tulpa, náměstek primátora.

Cílem projektu je zvýšit povědomí české společnosti o násilí páchaném na seniorech. Této problematice je na rozdíl od zneužívání žen, dětí nebo zvířat věnovaná velmi malá pozornost. Týrání a psychické či fyzické zneužívání starých lidí může mít mnoho forem a podob, od fyzického násilí, vyhrožování, vydírání, ponižování a odmítání pomoci až po očividné zanedbávání.

„Špatné zacházení se starými lidmi není v současné společnosti novým fenoménem, snažíme se ale změnit postoj k této problematice, upozornit na ni a vyvolat společenskou debatu. Podporuji proto jakoukoli formu aktivity vyvíjené na ochranu práv našich starších spoluobčanů,“ říká primátor Petr Beitl, který spolu náměstkem Tulpou převzal nad pátečním koncertem v Městském divadle v Jablonci nad Nisou záštitu.

„Páteční představení nazvané „Ples v operetě“ přiveze do jabloneckého divadla Divadlo F. X. Šaldy z Liberce. Vstupenky jsou pro seniory zdarma k dispozici v pokladně divadla,“ doplňuje ředitelka Centra sociálních služeb Naďa Jozífková.

Vytvořeno 15.6.2012 13:24:35 | přečteno 2005x | Petr Vitvar