Další úprava 5. výzvy IPRM na rekonstrukce bytových domů

28.03.2013 - Do 30. dubna musí žadatelé o dotace z EU a ČR na regeneraci bytových domů v rámci IPRM Žižkův Vrch a okolí předložit své žádosti na oddělení dotací jabloneckého magistrátu. V případě, že je žadatelem společenství vlastníků jednotek, mohlo by podle novely stavebního zákona dojít k prodlení z důvodu získání pravomocného stavebního povolení. Ministerstvo pro místní rozvoj pro tyto případy umožňuje úpravu výzvy.

„Na základě pokynu Ministerstva pro místní rozvoj jsme upravili aktuální 5. výzvu pro předkládání žádostí na rekonstrukce bytových domů. Z důvodu novely stavebního zákona může být pravomocné stavební povolení předloženo až v průběhu administrace žádosti na Centru pro regionální rozvoj v Hradci Králové, nejpozději však před podpisem smlouvy s dodavatelem,“ vysvětluje Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací jabloneckého magistrátu.

Podrobnosti jsou rovněž uvedené v Příručce pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu (IOP) platné od 20. 3. 2013.

Žádosti o dotace z EU a ČR ve výši 40% jsou předkládány na oddělení dotací (1. patro budovy radnice) nejpozději do 30. dubna 2013 do 15 hodin.

Další informace

Loga IPRM - EU - MMR 2012

Vytvořeno 28.3.2013 13:26:56 | přečteno 1781x | Petr Vitvar