Čtyřista tisíc od Ministerstva kultury na památky

30.03.2012 - Pro rok 2012 přidělila Ústřední komise Ministerstva kultury ČR pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Jablonci finanční podporu ve výši 400.000 korun. Město finance použije na II. etapu repase radničních oken a pro kostel Povýšení sv. Kříže.

Čtyři sta tisíc korun dorovnala komise městské památkové péče o spolupodíl z rozpočtu města ve výši 1.143.000 korun. „Peníze město použije na II. etapu repase radničních oken a na restaurátorskou obnovu malířské výzdoby baptisteria v kostele Povýšení sv. Kříže,“ konstatuje náměstek primátora Petr Vobořil.

Celkové náklady na II. etapu oprav radničních oken se odhaduje na 1.454.000 korun vč. DPH. Kostel čeká restaurování malířské výzdoby baptisteria (křestní kaple). Návrh celkových nákladů je ve výši 99.800 Kč. „Sondy v barevných vrstvách stropu kaple by měly rozšířit orientační průzkum v místech, kde by se dala předpokládat bohatší výzdoba. Poté by mělo následovat celoplošné odstranění novodobých nátěrů a odkrytí vrstvy s původní malbou,“ vysvětluje Vobořil, který dodává, že pokud bohatší malba na stropě kaple nebude, pak bude provedena retuš, případně rekonstrukce malby.

V programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2012 Jablonec Ministerstvu kultury předložil ještě návrh opravy břidlicové střechy kostela sv. Anny vyčíslené na 1.400.000 korun a restaurování souboru soch Agónie v Getsemanské zahradě a sousoší Loučení Krista s Pannou Marií a obnovy žulového soklu oplocení bývalé fary, kde jsou náklady odhadnuté na 668.000 korun.

Objekt

Vlastník

Státní podpora

Rozpočet města

Podíl vlastníka

Rozpočet celkem

Budova radnice

město

331.000

1.123.000.

0

1.454.000

Kostel Povýšení sv. Kříže

církev

69.000

20.000

10.800

99.800

Celkem

400.000

1.143.000

10.800

1.553.800

Historie obnovy obou památek

Radnice

Budova z let 1931 - 1933 byla postavená podle návrhu ing. arch. Karla Wintera ve stylu funkcionalismu a je ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou.

I. etapa

  • konec I. etapy repase oken a dveří v říjnu 2011- finanční příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2011 ve výši 1 210 tis. Kč, celkově stála I. etapa 2.605.408 korun.
  • obnovená jsou okna v jednacích síních rady a zastupitelstva, v některých kancelářích, na chodbách a ve všech sociálních zařízeních radnice.
  • dubová okna v zasedacích místnostech mají červenohnědou lazuru, okna v kancelářích, na WC a chodbě jsou v odstínu vanilkově žluté, což odpovídá historicky prvnímu nátěru.
  • oprava oken již byla nezbytná, řada oken byla ve velmi špatném technickém stavu. Okna netěsnila, na řadě z nich bylo zcela nefunkční kování, některé dřevěné prvky oken byly uhnilé.

Kostel Povýšení sv. Kříže

Starokatolický kostel Povýšení sv. Kříže byl postaven v letech 1900 - 1902 podle návrhu architekta Josefa Zascheho ve stylu secese. Kostel je téměř v původním stavu včetně většiny architektonických detailů a je v majetku Starokatolické církve v ČR.

Obnova:

  • 1998-1999 - výměna střešní krytiny a oprava vitrážových oken.
  • 1999-2000 - sanace přízemních částí kostela napadených dřevokaznými houbami, řešení hydrogeologické situace základů kostela.
  • 2001 - obnova fasádního pláště za finančního přispění Ministerstva kultury ČR a města Jablonec nad Nisou - Program záchrany architektonického dědictví.
  • 2010 - obnova štukové výzdoby a výmalby lodi kostela poškozené zatékáním dešťové vody.
Vytvořeno 30.3.2012 11:25:06 | přečteno 2100x | Petr Vitvar