Bezpečný Jablonec pro seniory

, autor: Radka Baloghová

31.10.2012 - Slavnostní zakončení 3. semestru Akademie seniorů se konalo dnes dopoledne ve velkém sále Spolkového domu.

Celkem 6 seminářů na téma prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti seniorů připravili pro devět desítek frekventantů Policie ČR, Kolegium pro prevenci kriminality a Centrum sociálních služeb. “Téma prevence kriminality a bezpečnosti obecně vůbec není jednoduché a je potřeba se mu věnovat. Za statutární město děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě co do obsahu i co do organizace a děkuji vám, že jste přednášek zúčastnili a věřím, že jste si z nich něco pro sebe odnesli,“ řekl náměstek primátora Petr Tulpa. Nadporučík Roman Šípek z Policie ČR neskrýval své překvapení a potěšení nad tím, že se senioři účastnili přednášek a seminářů v tak hojném počtu.

Semináře a přednášky v rámci Akademie seniorů byly začleněny do projektu Bezpečný Jablonec. Více informací o projektu naleznete na informačním portálu www.bezpecnyjablonec.cz

Statutární město Jablonec nad Nisou se práci se seniory věnuje intenzivně a prostřednictvím Centra sociálních služeb jim poskytuje celou řadu aktivit – výtvarné, pohybové, kulturní, přednášky na různá témata. „Velmi mě těší, že se myšlenka dalšího vzdělávání v rámci Akademie seniorů mezi našimi staršími spoluobčany ujala a že máme v Jablonci aktivní seniory, kteří se zajímají o život a dění kolem sebe,“ řekl primátor města Petr Beitl.

Akademie seniorů byla zahájena 1. ročníkem na podzim roku 2011. Pro velký zájem ze strany seniorů akademie pokračuje od jara letošního roku 2. ročníkem. Posluchači se účastní přednášek a seminářů na různá témata, např.: psychologie, počítačová gramotnost, právní minimum, mezilidské vztahy, jazykové dovednosti, problematika násilí v rodině a na seniorech a další. 4. semestr, který bude pro posluchače 1. ročníku zahájen příští rok přinese téma životní styl a pohybové aktivity.

Další informace

Vytvořeno 31.10.2012 17:18:00 | přečteno 2172x | Petr Vitvar
load