Bezpečné stáří

, autor: archiv MMJN

01.07.2013 - Projekt Bezpečné stáří, zaměřený na seniory, je součástí Programu prevence kriminality na rok 2013, který vychází ze zpracovaného Plánu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na léta 2012-2016. Záměrem projektu je ochránit seniory a naučit je bezpečnému chování.

Senioři patří mezi nejohroženější skupinu obyvatel. Do projektu statutárního města, který zahrnuje přednášky, besedy a školení k zásadám bezpečného chování v domě, na veřejnosti i za mimořádných situací se zapojily vedle Centra sociálních služeb i další organizace, které v Jablonci se seniory pracují a poskytují pečovatelské či jiné služby. „Budeme za seniory docházet do klubů a zařízení, kde se schází; tedy na jejich „domácí půdu“, abychom je seznámili s riziky a doporučili preventivní opatření a zájemcům věnujeme technické zabezpečovací prvky na domovní (bytové) dveře“ komentuje průběh kampaně Bezpečné stáří Jiří Vaníček, který je za prevenci kriminality ve městě odpovědný a dodává, že zároveň budou mezi seniory distribuovány varovné samolepky.

„Chtěli jsme, aby se k podobě a obsahu samolepek vyjádřili sami senioři, aby sami chtěli samolepky využít. Proto jsme jejich podobu konzultovali s Radou starších a organizacemi, které o seniory pečují. Jsou určeny na vnitřní stranu dveří do bytu. Na nich jsou o uvedená doporučení, jak se chovat před otevřením dveří a také nezbytná telefonní čísla na městskou policii a složky integrovaného záchranného systému,“ uzavírá primátor Beitl, který nad celým projektem převzal záštitu.

„Samolepková kampaň“ se v Jablonci objevuje v době, kdy se ve městě a zejména na sídlištích stále častěji vyskytují podomní prodejci. Podomní prodej je zakázán městskou vyhláškou – tzv. Tržním řádem, přesto v poslední době dochází k jeho porušování a zejména důvěřiví senioři jsou podomními prodejci často obtěžováni. Městská policie Jablonec nad Nisou, ve spolupráci se zdejším živnostenským úřadem, podomní prodej průběžně kontroluje. „Bez součinnosti občanů se však nelze obejít, žádáme proto všechny ty, kteří se s nevyžádaným podomním prodejem setkají, aby informovali svého okrskáře nebo služebnu Městské policie (tel. 156), případně i  živnostenský úřad,“ apeluje na obyvatele města ředitel městské policie Luboš Raisner.

Další informace

  • Živnostenský úřad sídlí ve 4. poschodí budovy magistrátu v Komenského ulici č. 8, telefonní čísla:  483 357 766 nebo 483 357 742.
Vytvořeno 1.7.2013 10:35:28 | přečteno 1751x | Petr Vitvar
load