Aktualizace dopravního modelu potvrdila potřebu obchvatů města

, autor: Jiří Jiroutek

24.05.2013 - Kvůli ověření správnosti dopravního řešení nového územního plánu zadalo město vypracování Aktualizace digitálního dopravního modelu města v horizontu nového ÚP do roku 2030. Z provedených výpočtů v dopravním modelu vyplývá, že realizací západní a jižní tangenty by bylo možné snížit tranzitní dopravu v ulici U Zeleného stromu o 51%, v Pražské o 38%, v Palackého o 35% a v Turnovské o 32%.

Dopravní průzkumy se uskutečnily ve dnech 22.- 23. 10. 2012 za účasti cca 60 sčítačů.

Pro vytvoření dopravního modelu byly použity následující podklady:

  • Celostátní sčítání dopravy (ŘSD, 2010)
  • Směrový průzkum na hraničních přechodech (ŘSD, 2005)
  • Návrh Územního plánu Jablonec nad Nisou
  • Harmonogram výstavby dálnic a rychlostních silnic v České republice
  • Statistický lexikon obcí České republiky 2005 (ČSÚ 2006)
  • Dopravní průzkumy provedené zpracovatelem (2012)

Součástí dopravního modelu je i zpracování prognózy poptávky po automobilové dopravě na území města. Nejvyšší nárůst obyvatel lze podle předpokladů očekávat v například v Rýnovicích a Lukášově, v Horní Proseči a v Proseči nad Nisou, v Horním Kokoníně, a počítá se i s dostavbami v centru města. S tím souvisí i změna přepravní poptávky uvnitř města.

Z výsledků aktualizace dopravního modelu vyplývá jednoznačný význam vybudování západní a jižní tangenty pro odvedení dopravy z centrální části města. „Statutární město Jablonec nad Nisou podporuje městskou hromadnou dopravu zhruba 33 miliony korun ročně. V centru města je umístěno autobusové nádraží, navíc se stále častěji hovoří o možnosti prodloužení tramvajové tratě. Kumulace dopravy v centru města je tedy nejen vzhledem k dobré průjezdnosti a optimální funkci veřejné dopravy nežádoucí,“ připomněla Soňa Paukrtová, předsedkyně Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města. O potřebnosti obchvatů města hovořil i zastupitel Petr Louda s ohledem na život a hustotu dopravy v zastavěném centru města.

„Aktualizaci digitálního dopravního modelu IAD města Jablonec nad Nisou“ zpracovala renomovaná společnost v oblasti dopravního inženýrství a územního plánování AF – CITYPLAN s.r.o.

Vytvořeno 24.5.2013 12:04:48 | přečteno 2062x | Petr Vitvar
load