Akademie umění a kultury pro seniory Libereckého kraje

, autor: ZUŠ Jablonec nad Nisou

10.06.2016 - Odborné studium ve všech uměleckých oborech (hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický) pro lidi v postproduktivním věku nabídne Akademie umění a kultury pro seniory Libereckého kraje. V Jablonci nad Nisou začne v říjnu pilotní semestr výuky, která je v rámci republiky stále ojedinělá.

  • Začátek: říjen 2016 (1. zimní semestr)
  • Doba trvání: 3 roky (2016/17 – 2018/19)

„Zájemcům umožní smysluplné a aktivní naplnění volného času, přitom půjde o velmi odborné studium, které klade důraz na tvořivost, seberealizaci a uplatnění studentů. Dopad bude mít také v oblasti sociální, neboť umožní navázat nové kontakty s vrstevníky podobných zájmů apod.,“ konstatuje náměstek primátora Pavel Svoboda.

Nová akademie by měla motivovat seniory k aktivnímu přístupu k životu a posílit jejich duševní i fyzickou kondici prostřednictvím umění. „V Libereckém kraji tak vznikne komplexně pojatá nabídka, jež je v porovnání s jinými obcemi i kraji v ČR ojedinělá a otevřená pro umělecké vzdělávání všech generací,“ vysvětluje ředitel Základní umělecké školy v Jablonci Vít Rakušan.

Piloti z jablonecké zušky

Právě jablonecká ZUŠ celý projekt v Libereckém kraji řídí. Do koordinančního týmu jsou ale zapojení ředitelé dalších uměleckých škol v kraji včetně školského odboru krajského úřadu a odboru humanitního jabloneckého magistrátu.

„Kraj i město projekt plně podporuje, a to zvláště finančně. Kraj hradí náklady na odborné lektory, město poskytuje prostory umělecké školy v dopoledních hodinách bez toho, aby se úhrada provozních a materiálních výdajů promítala do školného, které však bude v takové výši, aby seniory od studia neodrazovalo,“ říká náměstek Svoboda s tím, že v souvislosti s chystaným studiem je třeba ve zřizovací listině rozšířit hlavní činnost ZUŠ o tu lektorskou v oblasti umění a kultury pro seniory.

Tím, že výuka bude probíhat v budovách ZUŠ, přispěje projekt k většímu začlenění seniorů do dění ve městě, k jejich většímu propojení s nejmladší generací, která školy také navštěvuje, a tak bude naplňovat vize prorodinné politiky, již Jablonec podporuje už několik let. „Projekt však přinese i profesní růst jednotlivých pedagogů ZUŠ,“ připomíná ředitel Rakušan.

Provoz podobné instituce už od školního roku 2014/15 úspěšně probíhá v Základní umělecké škole v Praze 10 – Hostivaři, kde si Akademie LK hledala vzor. „Říkali jsme si, že i když je péče o seniory v kraji kvalitně zajištěná sítí center sociální a ošetřovatelské pomoci, existuje řada seniorů, jimž chybí něco dalšího, nějaká inspirace. To byl důvod, proč jsme projekt připravili,“ svěřuje Vít Rakušan.

Cílová skupina

Krajská akademie se primárně zaměří na seniory bydlící v Libereckém kraji, kteří mají zájem věnovat se aktivně hudbě, tanci, divadlu nebo výtvarnému umění na neprofesionální úrovni. Vzdělávat se mohou i ti mladší, a to v kategorii 55+. Akademie je otevřena také držitelům průkazů ZTP.

Zájemci nemusí projít žádnými přijímacími zkouškami, jediným kritériem pro přijetí je zájem o uměleckou činnost pod vedením kvalifikovaných učitelů. „V současné chvíli se už mohou hlásit, podmínkou je závazný zájem o studium a vyplněná přihláška, kterou je nutné dopravit do kanceláře ZUŠ – osobně, poštou nebo elektronicky,“ informuje Vít Rakušan s tím, že přihlášky jsou k dispozici ve všech budovách ZUŠ, ve Spolkovém domě, v informačním centru jablonecké radnice a v JKIC.

Lektoři

budou odborní učitelé ZUŠ. Výuka bude probíhat formou didakticky přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk, přednášek, cvičení, seminářů, návštěv koncertů a představení rozdělených do pololetních částí – zimních a letních seminářů.

Studium a jeho hodnocení

Studenti nebudou hodnocení, semestry nebudou končit zápočtovým týdnem ani žádnou zkouškou. Výuka bude probíhat jednou týdně, někdy i jednou za 14 dnů: hodinu v případě individuální výuky, 2-3 hodiny u výuky kolektivní. Účast ve výuce se bude zaznamenávat do studijního indexu.

Do projektu se ve školním roce 2016/2017 pilotně zapojí ZUŠ Jablonec nad Nisou a v horizontu tří let další umělecké školy v kraji.

Rozpočet

  • financování lektorů přímo ze zdrojů Libereckého kraje a statutárního města Jablonec nad Nisou
  • město se dále bude podílet zapůjčením školních prostor
  • na rok se počítá s částkou 350 – 400 tisíc korun na školu při počtu cca 50 studentů
  • spoluúčast seniorů nepřekročí částku 100 Kč/měsíc

Zkušenosti odjinud

V Praze v loňském roce vznikla síť Akademie umění a kultury pro seniory na šesti základních uměleckých školách zřizovaných hlavním městem.

Akademii umění a kultury Prahy 15 založili z vlastní iniciativy učitelé ZUŠ Hostivař. Chtěli nabídnout nejenom dětem, ale i starším spoluobčanům možnost věnovat se hudbě, výtvarnému umění, tanci a divadlu. Umělecká činnost tak může přispět k posílení jejich duševní i fyzické kondice, potěšit je uměleckou tvorbou a více je tak zapojit do kulturního života. Moderní společnosti dnes nekladou akcent pouze na prodlužování délky života, ale především na podporu zvyšování jeho kvality. Škola se tak může otevřít pro všechny generace a vytvoří se tím skutečný prostor (mikrosvět) mezigenerační solidarity a komunikace. Prospěšné to bude i pro naše žáky, kteří tak získají zkušenost, že potkávání seniorů, kteří s nimi ve stejné škole studují umění, je přirozená součást života. (zdroj: Magistrát hl. m. Prahy)

Časté dotazy

Mohu se do akademie přihlásit, i když jsem se nikdy žádné umělecké činnosti nevěnoval?

Ano, podmínkou přijetí do Akademie je pouze váš zájem a chuť se některému druhu umění věnovat. Jediné, co může být problém, je celková kapacita školy (v případě velkého počtu zájemců, nebude možné přijmout všechny uchazeče a bude třeba vyčkat na následující školní rok). 

Jak vysoké bude školné?

Spoluúčast seniorů nepřekročí částku 100 Kč za měsíc, tj. 500 Kč za jeden semestr.

Jak je to například s půjčováním hudebních nástrojů?

Určité hudební nástroje může v omezené míře zapůjčit škola, některé (méně nákladné) navrhujeme zakoupit. V případě objemných nebo nákladných hudebních nástrojů (např. klavíry) navrhneme vhodné řešení (např. pronájem u ČHF nebo volbu keyboadru apod.)

Když se budu chtít přihlásit, ale nejprve se s někým kompetentním poradit, je možné někoho kontaktovat? A kde?

Osobní konzultace je možná, stačí napsat, jaké bude téma, co vás zajímá nebo s čím potřebujete poradit, na emailovou adresu info@zusjbc.cz. Poté vás již bude kontaktovat příslušný učitel a určitě vám pomůže. 

Kolikrát v měsíci bude výuka probíhat a v jakých časech?

Výuka bude nastavena podle individuálních možností jednotlivých uchazečů a pedagogů. S ohledem na potřeby umělecké výuky předpokládáme, že nejběžnější bude návštěva minimálně jednou za čtrnáct dní. V kolektivních oborech může být intenzita výuky upravena podle studijních potřeb (např. společná zkouška divadelního představení – tři hodiny). Výuka je plánovaná především na dopoledne.

Můžeme docházet na výuku dvě až tři dohromady (rády bychom s kamarádkami chodily společně)?

Samozřejmě, že ano, pokud s tím bude souhlasit pedagog. Důležité hledisko pro posouzení je možnost poskytovat kvalitní výuku, celková efektivita vzdělávání a především váš zájem.  

Když během studia zjistím, že jsem si vybral špatný umělecký obor, nebo že mne výuka již nevyhovuje, mohu vzdělávání ukončit nebo přestoupit na jiný obor?

Rozhodnutí ukončit studium je zcela na vás, pouze předpokládáme, že své rozhodnutí oznámíte svému pedagogovi nebo přímo škole. Přestoupit během studia na jiný obor je možné v případě, že to umožní kapacitní možnosti oboru. 

Další informace

Vytvořeno 10.6.2016 8:06:01 | přečteno 1836x | Petr Vitvar
load