Odbor územního a hospodářského rozvoje

Seznam zpracovávaných osobních údajů. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Program podpory výstavby technické infrastruktury

 • Účel zpracování: program podpory výstavby technické infrastruktury
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o dotace
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: min. 5 let od schválení závěrečného vyúčtování

Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou

 • Účel zpracování: program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o dotace
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: min. 5 let od schválení závěrečného vyúčtování

Program Regenerace městských památkových rezervací a zón

 • Účel zpracování: program Regenerace městských památkových rezervací a zón
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o dotace
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou a Ministerstvo kultury
 • Doba uchování: min. 10 let od odeslání ZVA na Ministerstvo kultury

Poskytování územně plánovacích informací

 • Účel zpracování: poskytování územně plánovacích informací, vyjádření
 • Kategorie osobních údajů: žadatelé
 • Kategorie subjektu údajů: jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, popř. jiná adresa pro doručování
 • Kategorie příjemců údajů: upravují zákon č.183/2006Sb.
 • Doba uchování: 5 let
Vytvořeno 15.3.2017 9:34:28 | přečteno 1908x | Petr Vitvar
load