Odbor stavební a životního prostředí

Seznam zpracovávaných osobních údajů. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Silniční úřad

 • Účel zpracování: vedení správních řízení za účelem povolování zvl. užívání komunikací (ZUK) a uzavírky komunikací
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ZUK a uzavírky komunikací
 • Kategorie příjemců údajů: upravují zákon č. 13/1997 Sb., 499/2004 Sb., 500/2004 Sb.
 • Doba uchování: 5 let

Dopravní úřad

 • Účel zpracování: vedení správních řízení za účelem udělování licencí MAD a schvalování jízdních řádů, agenda taxi
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o udělení licence MAD a schválení jízdních řádů, žadatelé taxi
 • Kategorie příjemců údajů: upravují zákon č. 111/1994 Sb., 499/2004 Sb., 500/2004 Sb.
 • Doba uchování: 5 let

Speciální stavební úřad

 • Účel zpracování: vedení správních řízení za účelem povolení dopravních staveb
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání povolení dle stavebního zákona
 • Kategorie příjemců údajů: upravují zákon č. 183/2006 Sb., 499/2004 Sb., 500/2004 Sb.
 • Doba uchování: 10 let

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 SB., o svobodném přístupu k informacícm

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: 5 let

Výkon státní správy oddělení životního prostředí a státní památkové péče

 • Účel zpracování: agenda oddělení životního prostředí a státní památkové péče
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci správního řízení - fyzické osoby a právnické osoby
 • Kategorie příjemců údajů: účastníci řízení, osoby, které prokáží právní zájem
 • Doba uchování: dle skartačního řádu

Vyjádření a stanoviska

 • Účel zpracování: poskytování územně plánovacích informací, vyjádření, stanovisek
 • Kategorie osobních údajů: žadatelé
 • Kategorie subjektu údajů: jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popř. jiná adresa pro doručování
 • Kategorie příjemců údajů: upravují zák. č. 183/2006 Sb., 499/2004 Sb., 500/2004 Sb.
 • Doba uchování: 5 let

Správní řízení

 • Účel zpracování: správní řízení
 • Kategorie osobních údajů: účastníci řízení
 • Kategorie subjektu údajů: jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popř. jiná adresa pro doručování
 • Kategorie příjemců údajů: upravují zák. č. 183/2006 Sb., 499/2004 Sb., 500/2004 Sb.
 • Doba uchování: trvale

Státní stavební dohled

 • Účel zpracování: státní stavební dohled
 • Kategorie osobních údajů: kontrolované osoby, osoby zúčastněné
 • Kategorie subjektu údajů: jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popř. jiná adresa pro doručování
 • Kategorie příjemců údajů: upravují zák. č. 183/2006 Sb., 499/2004 Sb., 500/2004 Sb.
 • Doba uchování: 20 let

Ohlášení staveb

 • Účel zpracování: ohlášení staveb, územní souhlasy, kolaudační souhlasy a jiná opatření
 • Kategorie osobních údajů: navrhovatelé
 • Kategorie subjektu údajů: jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popř. jiná adresa pro doručování
 • Kategorie příjemců údajů: upravují zák. č. 183/2006 Sb., 499/2004 Sb., 500/2004 Sb.
 • Doba uchování: trvale

Vyvlastňovací řízení

 • Účel zpracování: vyvlastňovací řízení
 • Kategorie osobních údajů: účastníci řízení
 • Kategorie subjektu údajů: jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popř. jiná adresa pro doručování
 • Kategorie příjemců údajů: upravují zák. č. 184/2006 Sb., 500/2004 Sb.
 • Doba uchování: trvale
Vytvořeno 14.3.2017 13:39:04 | přečteno 13931x | Petr Vitvar
load