Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Seznam zpracovávaných osobních údajů. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Sociální péče

 • Účel zpracování: agenda sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popř. další související údaje
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby a zaměstnanci magistrátu
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou, KÚLK, ÚPČR, PČR, OS, OSSZ, a další instituce veřejné správy
 • Doba uchování: po dobu trvání práce s osobou a dále 5 let dle spisového a skartačního řádu

Správní řízení

 • Účel zpracování: agenda ustanovování zvláštního příjemce důchodových dávek
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby a zaměstnanci magistrátu
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou, KÚLK, ÚPČR, OSSZ, popř. a další instituce veřejné správy
 • Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu

Kuratela pro dospělé

 • Účel zpracování: agenda sociálního kurátora pro dospělé osoby
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popř. další související údaje
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby a zaměstnanci magistrátu
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou, KÚLK, ÚPČR, Policie ČR, Státní zastupitelství, okresní soudy, OSSZ, Probační a mediační služba, Vězeňská služba ČR, ZVÚOV, zdravotnická zařízení, NNO a další instituce veřejné správy
 • Doba uchování: po dobu trvání práce s osobou a dále 5 let dle spisového a skartačního řádu

Veřejné opatrovnictví

 • Účel zpracování: agenda výkonu veřejného opatrovnictví
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popř. další související údaje
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby a pověření zaměstnanci MMJN výkonem veřejného opatrovnictví
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou, KÚLK, ÚPČR, PČR, OS, OSSZ, NNO a další instituce veřejné správy
 • Doba uchování: po dobu výkonu veřejného opatrovnictví a dále 5 let dle spisového a skartačního řádu

Evidence a distribuce tiskopisů na omamné a psychotropní látky

 • Účel zpracování: agenda evidence a distribuce tiskopisů na omamné a psychotropní látky
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zařízení zdravotních služeb - oprávněné osoby
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: 10 let

Komise humanitní a sociální péče RM Jablonec nad Nisou

 • Účel zpracování: agenda komise humanitní a sociální péče RM - adresář členek a členů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: členky a členové komise
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: 5 let

Žádosti o byt zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

 • Účel zpracování: agenda žádostí o byt zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o byt zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: 10 let

Dotace

 • Účel zpracování: agenda dotací pro oblast sociální péče a zdravotnictví
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o dotace
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: 10 let
Vytvořeno 14.3.2017 13:38:54 | přečteno 4112x | Petr Vitvar
load