Odbor humanitní

Seznam zpracovávaných osobních údajů. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Sociálně-právní ochrana dětí dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

 • Účel zpracování: potřeba uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštních zákonů, ochrana zájmů subjektů údajů
 • Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, národnost, státní příslušnost, pohlaví, rodinný stav, zdravotní stav, údaje o školní docházce a zaměstnání, Rejstřík trestů, příp. další údaje potřebné pro výkon sociálně-právní ochrany ve smyslu § 57 odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb.
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby, u kterých se uplatňují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 359/1999 Sb.
 • Kategorie příjemců údajů: pracovníci humanitního odboru
 • Doba uchování: upravuje § 55 odst. 7 zákona č. 359/1999 Sb.

Seznamy dětí s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou (§ 34 odst. 4 a § 36 odst. 8 školského zákona)

 • Účel zpracování: poskytnutí seznamů ředitelům škol pro účely zápisů do mateřských a základních škol, vytváření nebo aktualizace koncepce školství v obci
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: děti s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou
 • Kategorie příjemců údajů: pracovníci humanitního odboru, ředitelé škol
 • Doba uchování: 10 let

Osobní spisy ředitelů příspěvkových organizací

 • Účel zpracování: povinnost vedení osobních spisů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: ředitelé příspěvkových organizací
 • Kategorie příjemců údajů: členové rady města, pracovníci humanitního odboru
 • Doba uchování: po dobu stanovenou skartačním řádem

Konkurzní řízení

 • Účel zpracování: konkurzní řízení
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: uchazeči - fyzické osoby
 • Kategorie příjemců údajů: členové rady města, pracovníci humanitního odboru
 • Doba uchování: po dobu stanovenou skartačním řádem

Dotace, peněžité dary a návratná finanční výpomoc

 • Účel zpracování: poskytnutí dotací, peněžitých darů a návratné finanční výpomoci
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé - fyzické a právnické osoby
 • Kategorie příjemců údajů: členové rady a zastupitelstva města, pracovníci humanitního odboru
 • Doba uchování: 10 let
Vytvořeno 14.3.2017 13:38:43 | přečteno 1346x | Petr Vitvar
load