Odbor ekonomiky

Seznam zpracovávaných osobních údajů. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Účetní doklady

 • Účel zpracování: oběh účetních dokladů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: 5,10 let v souladu se zák. o archivnictví

Pokladna

 • Účel zpracování: příjmové a výdajové doklady
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: plátci a příjemci platby
 • Kategorie příjemců údajů: plátci a příjemci platby, statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: 5 let v souladu se zák. o archivnictví

Pokutové bloky

 • Účel zpracování: evidence pokutových bloků
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, oznámení o události
 • Kategorie subjektu údajů: podezřelí z přestupků
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: 5 let v souladu se zák. o archivnictví

Právní úkony, kterými je nakládáno s majetkem města

 • Účel zpracování: zveřejňování záměrů města prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku a vyhotovování smluv
 • Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení,bydliště, rodné číslo, stav
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby v postavení žadatele
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: 10 let

Evidence chovatelů psů

 • Účel zpracování: agenda místního poplatku ze psů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické i právnické osoby, které jsou držiteli psů ve městě
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou a městská policie
 • Doba uchování: po celou dobu evidence psa ve městě

Místní poplatky

 • Účel zpracování: správa místních poplatků
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické i právnické osoby, které jsou subjekty v rámci správy místních poplatků
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: dle zákona o archivnictví - 5 let od ukončení poplatkového řízení

Pokuty z výkonu státní správy

 • Účel zpracování: evidence pokut vč. předávání k vymáhání
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické i právnické osoby, kterým byla pokuta udělena
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: dle zákona o archivnictví - 5 let

Hazardní hry - povolení k umístění herního prostoru

 • Účel zpracování: vydání povolení k umístění herního prostoru
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání povolení
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou, Ministerstvo financí
 • Doba uchování: dle zákona o archivnictví - 5 let
Vytvořeno 14.3.2017 13:38:23 | přečteno 1221x | Petr Vitvar
load