Městská policie Jablonec nad Nisou

Seznam zpracovávaných osobních údajů. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

MP Manager

 • Účel zpracování: informační systém MP Jablonec nad Nisou - úřední záznamy a záznamy o provedených zákrocích a úkonech, blokové řízení
 • Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště osoby
 • Kategorie subjektu údajů: osoby podezřelé z protiprávní činnosti, pachatelé, oznamovatelé, svědci a další účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: MP Jablonec nad Nisou, Policie ČR, orgány obce a orgány veřejné moci dle §24a, odst. 2, zák. 553/1991 Sb.
 • Doba uchování: dle §24a, odst. 3, zák. č. 553/1991 Sb.

Výběrová řízení

 • Účel zpracování: ověření splnění požadavků dle §4, odst. 1, zák. č. 553/1991 Sb.
 • Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum a místo narození, bydliště osoby, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, výpis z Rejstříku trestů, doklad o zdravotní způsobilosti, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, čestné prohlášení o bezúhonnosti a spolehlivosti, telefonní spojení a e-mail
 • Kategorie subjektu údajů: uchazeč o zaměstnání strážníka přihlášený do výběrového řízení
 • Kategorie příjemců údajů: MP Jablonec nad Nisou, Magistrát města Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: po dobu výběrového řízení

Police Labelling

 • Účel zpracování: databáze vybraných budov a kontaktních osob, kontaktování osob v případě vzniku mimořádných událostí
 • Kategorie osobních údajů: objekt: adresa evidovaného objektu, pozice v mapovém podkladu; kontaktní osoba: jméno, příjmení, místo pobytu, telefonické spojení
 • Kategorie subjektu údajů: provozovatelé, živnostníci, odpovědné osoby, domovníci
 • Kategorie příjemců údajů: MP Jablonec nad Nisou, složky IZS
 • Doba uchování: do zániku platnosti údaje - aktualizace průběžně

Databáze zaměstnanců MP Jablonec nad Nisou

 • Účel zpracování: řízení lidských zdrojů, evidence údajů požadovaných zák. č. 553/1991 Sb.
 • Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, seznam platných dokladů a osvědčení souvisejících s výkonem povolání
 • Kategorie subjektu údajů: strážníci MP Jablonec nad Nisou
 • Kategorie příjemců údajů: MP Jablonec nad Nisou, Magistrát města Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: do zániku platnosti údaje - aktualizace průběžně, do skončení pracovního poměru
Vytvořeno 14.3.2017 13:38:13 | přečteno 2426x | Petr Vitvar
load