Kancelář tajemníka

Seznam zpracovávaných osobních údajů. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Personální a platová agenda

 • Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených, vzdělávání
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci města
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, FÚ, peněžní ústavy, penzijní fondy, MF ČR, MV ČR, ČSÚ, úřad práce, inspektorát práce, Česká pojišťovna a.s, soudy, exekutoři, Policie ČR, lékaři, vzdělávací instituce
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu, mzdové listy 45 let

Výběrová řízení

 • Účel zpracování: zajištění výběru nových zaměstnanců statutárního města Jablonec nad Nisou
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: uchazeči o zaměstnání přihlášení do vyhlášené výběrového řízení
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 5 let

Zastupitelstvo města, výbory ZM a komise RM, zvláštní orgány

 • Účel zpracování: zajištění evidence členů zastupitelstva města, členů výborů ZM a členů komisí RM a členů zvláštních orgánů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: členové ZM, členové výborů ZM, členové komisí RM, členové zvláštních orgánů
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, FÚ, peněžní ústavy, MF ČR, úřad práce, inspektorát práce, Česká pojišťovna a.s., soudy, exekutoři, Policie ČR
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu, mzdové listy 45 let

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Účel zpracování: poskytování informací žadatelům o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 5 let

Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

 • Účel zpracování: evidence čestných prohlášení v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů: identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: vedoucí zaměstnanci statutárního města Jablonec nad Nisou, členové rady města
 • Kategorie příjemců údajů: žadatelé o nahlížení do registru
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu po dobu výkonu funkce a následně po dobu 5 let od ukončení výkonu funkce

Seznamy voličů

 • Účel zpracování: zajištění voleb
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané statutárního města Jablonec nad Nisou, starší 18-ti let
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou, členové volebních komisí sestavených pro zajištění voleb
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 5 let od vyhlášení výsledků voleb

Volební komise

 • Účel zpracování: zajištění voleb
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: členové delegovaní volebními stranami do funkce člena volební komise, zájemci o práci člena volební komise
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou, banky, úřad práce, zaměstnavatel člena volební komise
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 5 let

Registrace kandidátních listin a přihlášek k registraci

 • Účel zpracování: zajištění voleb
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: kandidáti, zmocněnci
 • Kategorie příjemců údajů: pověřený obecní úřad, ČSÚ
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 10 let

Místní referendum

 • Účel zpracování: zajištění konání místního referenda
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané statutárního města Jablonec nad Nisou, starší 18-ti let
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou, členové komisí sestavených pro zajištění konání místního referenda
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 5 let, podpisové archy podporující návrh přípravného výboru na konání místního referenda 10 let

Přísedící okresního soudu

 • Účel zpracování: volba, odvolání, vzdání se a evidence přísedících okresního soudu
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zájemci o funkci přísedícího soudu, přísedící soudu
 • Kategorie příjemců údajů: zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou, okresní soud
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu po dobu výkonu funkce a následně po dobu 5 let od ukončení výkonu funkce

Povinný podíl osob se zdravotním postižením

 • Účel zpracování: plnění podílu osob se zdravotním postižením v souladu se zákonem 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů: identifikační údaje, vznik a druh zdravotního postižení
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci statutárního města Jablonec nad Nisou
 • Kategorie příjemců údajů: úřad práce
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 5 let

Vydání potvrzení v souvislosti s pracovním poměrem

 • Účel zpracování: vydání potvrzení zaměstnanci nebo bývalému zaměstnanci související s pracovním poměrem nebo ukončeným pracovním poměrem
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o potvrzení
 • Kategorie příjemců údajů: žadatel o potvrzení
 • Doba uchování: neuchovává se, je vydáno žadateli, pokud si jej žadatel do 6-ti měsíců od podání žádosti nevyzvedne, je zničeno

Veřejná služba

 • Účel zpracování: zajištění výkonu veřejné služby
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o výkon veřejné služby
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou, úřad práce
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Spisová a archivní služba

 • Účel zpracování: příjem a evidence dokumentů podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 3 odst. 1 písm. f) a § 63 odst. 1 písm. d)
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: odesílatel a adresát dokumentu
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Praxe studentů

 • Účel zpracování: umožnění vykonání praxe studentům středních a vysokých škol
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vykonání praxe
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Vidimace a legalizace

 • Účel zpracování: provádění vidimace (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou) a legalizace (ověřování pravosti podpisu)
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vidimaci a legalizaci
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 10 let

Příjmové pokladní doklady

 • Účel zpracování: příjem plateb
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: plátci plateb v hotovosti
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 5 let
Vytvořeno 14.3.2017 13:39:27 | přečteno 1470x | Petr Vitvar
load