Sazebník úhrad

Statutární město Jablonec nad Nisou stanoví v souladu s §5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s §17 tohoto zákona a s nařízením č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací...

Náklady na pořízení kopií

  • Pořízení jednostranné čenobílé kopie A4: 1 Kč/str.
  • Pořízení oboustranné černobílé kopie A4: 2 Kč/str.
  • Pořízení kopie jiné než A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4.

Náklady na opatření technických nosičů dat

  • CD 15 Kč/ks
  • Jiný technický nosič - podle pořizovací ceny

Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

Náklady na odeslání informací žadateli

Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p. Náklady na balné účtovány nebudou.

Náklady na mimořádné rozsáhlé vyhledání informací

  • Za každou i započatou 1 hodinu práce 250 Kč.
  • Za kratší dobu práce se úhrada nákladů nevyžaduje.

Další informace

  • Pokud celkové náklady za poskytnutí informace nepřesáhne 100 Kč, poskytuje se bezplatně.
  • Úhrady nákladů je třeba provést hotově v příjmové pokladně magistrátu, kterou určí osoba poskytující informaci nebo na účet sdělený poskytující osobou.
  • Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení požadované částky úhradu nezaplatí, magistrát žádost odloží.
Vytvořeno 16.3.2004 12:41:38 - aktualizováno 19.8.2021 14:14:48 | přečteno 11999x | Petr Vitvar
load