25.01.2023 - Dokumentace a rozhodnutí k povolení umístění omezení rychlosti

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informaci:

  1. Dokumentaci na základě které bylo dne 4.10.2021 umístěno dočasné omezení rychlosti v obci Milíře, na silnici č. 2876.

  2. Rozhodnutí o povolení k umístění výše uvedeného omezení.

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat poštou na níže uvedenou adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji.

S pozdravem,

M. J.

Odpověď

Na základě Vaší žádosti ze dne 20. 1. 2023 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která byla na Magistrát města Jablonec nad Nisou doručena dne 25.1.2023, Vám poskytuji následující informace:

K bodu 1 a 2 Vaší žádosti uvádíme, že v roce 2021 silniční správní úřad magistrátu města Jablonec nad Nisou jako příslušný silniční správní úřad nestanovoval na silnici III/2876 v obci Rádlo žádnou přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

V této věci ještě uvádíme, že v roce 2021 probíhala výstavba „křižovatka Rádelský mlýn“ a veškerou s touto stavbou související úpravu dopravního značení v dané lokalitě tzn. i obci Rádlo stanovoval Krajský úřad Libereckého kraje.

S pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka

Vytvořeno 30.1.2023 17:12:36 | přečteno 82x | Petr Vitvar
load