15.02.2023 - Změny ÚP Josefův Důl

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Žádám o poskytnutí soupisu pozemků, jejich parcelních čísel, které byly odsouhlaseny Zastupitelstvem obce Josefův Důl, a to od počátku platnosti Územního plánu obce, ke změně využití oproti schválenému využití dle územního plánu. Soupis schválených pozemků ke změně jejich využití prosím do data 31.01.2023.

S. V.

Odpověď

Pro území obce Josefův Důl je platnou územně plánovací dokumentací (ÚPD) Územní plán Josefův Důl, který nabyl účinnosti dne 22.03.2016. Zastupitelstvo obce Josefův Důl v období od 22.03.2016 do 31.01.2023 v rámci zasedání Zastupitelstva obce Josefův Důl projednalo a následně schválilo v rámci svých usnesení změnu ploch s rozdílným způsobem využití na těchto pozemcích:

 • k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, obec Josefův Důl
  • p.č. 23/3, 14/2, 16/2, 23/1, 349, 350, 351, 353, 37/3, 37/7, 37/8, 39/4, 39/5, 635/3, 666/3, 375/1, 704, 77/5, 77/6, 80/1, 295/8, 396/3, 396/15, 32/1, 28, 290/5,
 • k.ú. Antonínov, obec Josefův Důl
  • p.č. 2161/1, 2453/4, 2289/26, 2360/10, 2157/23, 2096/13, 2326, 2367/5, 2367/5, 2339/2, 2263/4, 2258/1, 2235/4, 2157/23, 2108/1, 2096/13,
 • k.ú. Dolní Maxov, obec Josefův Důl
  • p.č. 1246/1, 1220/2, 1314/4, 1245, 1566/1, 1406/5, 1406/1, 1229/3, 1253/1, 1188/1, 1251/1, 1251/5, 1281/4, 1406/1, 1406/5, 1566/1, 1168/2, 1185, 1188/1, 1229/3 a stpč. 588, 231/3, 231/2,
 • k.ú. Karlov u Josefova Dolu, obec Josefův Důl
  • 1814/1, 1630/2, 1630/2, 1721/1, 1814/1.

Ing. Dominika Tilňáková
referent oddělení územního plánování

Vytvořeno 1.3.2023 15:50:44 | přečteno 82x | Petr Vitvar
load