11.01.2023 - Právní stanoviska

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o zpřístupnění následujících informaci:

  1. kompletního právního stanoviska (včetně všech příloh a včetně všech dokumentů, na něž se stanovisko odkazuje) advokátní kanceláře HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o., IČO: 07759711, k poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou fyzické osobě panu Ladislavu Novákovi a spolku 303 FM z.s., IČO: 26655012, jehož vyhotovením byla tato advokátní kancelář pověřena ze strany Odboru humanitního Magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou, a
  2. kompletního právního stanoviska (včetně všech příloh a včetně všech dokumentů, na něž se stanovisko odkazuje) k poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Jablonec nad Nisou fyzické osobě panu Ladislavu Novákovi a spolku 303 FM z.s., IČO: 26655012, vyhotoveného jakýmkoli jiným externím subjektem (odchylným od advokátní kanceláře dle bodu 1. této žádosti) či zaměstnancem statutárního města Jablonec nad Nisou.

Odpověď

Na základě Vaší žádosti ze dne 11. 1. 2023 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám poskytuji v přílohách tohoto dopisu následující informace:

Část informací, konkrétně „ikona souboruZprávu o oddlužení a o přezkumu“ podanou insolvenčním správcem Štancl - Insolvence v.o.s. ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, Vám vzhledem k rozsahu dokumentu současně zasíláme na Vámi uvedenou e-mailovou adresu dejv.m@centrum.cz S elektronickým zasláním této přílohy jste vyjádřil souhlas při komunikaci s vedoucí odboru humanitního MMJN paní Mgr. Miroslavou Rýžakovou.

S pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka

Vytvořeno 25.1.2023 17:41:36 | přečteno 121x | Petr Vitvar
load