09.03.2023 - Parkovací místa

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

1. Kolik parkovacích míst je v Jablonci nad Nisou určeno k placenému krátkodobému parkování na ulici? (Pro upřesnění nemyslí se místa na parkovištích a v garážích se závorou)

2. Kolik je v Jablonci nad Nisou v provozu parkovacích automatů?

3. Kolik celkem řidiči zaplatili (tedy jaká byla tržba) v Jablonci nad nisou za krátkodobé parkování na ulici (tedy ne na parkovištích a garážích za závorou) v roce 2022?

K. S.

Odpověď

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která byla na Magistrát města Jablonec nad Nisou doručena dne 9.3.2023, Vám poskytuji následující informace:

1. Kolik parkovacích míst je v Jablonci nad Nisou určeno k placenému krátkodobému parkování na ulici? (Pro upřesnění nemyslí se místa na parkovištích a v garážích se závorou)

V Jablonci nad Nisou je 700 míst ve vlastnictví města určených k placenému krátkodobému parkování na ulici. 

2. Kolik je v Jablonci nad Nisou v provozu parkovacích automatů?

V Jablonci nad Nisou je v provozu 23 parkovacích automatů ve vlastnictví města.

3. Kolik celkem řidiči zaplatili (tedy jaká byla tržba) v Jablonci nad Nisou za krátkodobé parkování na ulici (tedy ne na parkovištích a garážích za závorou) v roce 2022?

V roce 2022 řidiči zaplatili v Jablonci nad Nisou za krátkodobé parkování na ulici celkem 2,5 mil Kč. Jedná se o parkovací automaty města.

S pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka

Vytvořeno 14.3.2023 13:47:16 | přečteno 61x | Petr Vitvar
load