08.03.2023 - Investiční plány na rok 2023

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2023 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2023. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2023-2024. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

U těchto projektů prosím uveďte:

- název projekt

- popis projektu

- projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)

- finanční rozpočet projektu

- plánovaný termín započetí projektu

- předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce                                                     

Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2023, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.

AMA, s.r.o.

Odpověď

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ohledně plánovaných investičních akcí v roce 2023 Vám sdělujeme, že rozpočet na rok 2023 statutárního města Jablonec nad Nisou včetně Vámi požadovaných informací je zveřejněn na internetových stránkách města: https://www.mestojablonec.cz/cs/finance/

Informace o investičních akcích lze na uvedené webové stránce volně stáhnout.

Případné informace k jednotlivým investičním akcím (Vámi požadovaný stručný popis projektu) poskytneme na vyžádání přímo ke konkrétním Vámi vybraným akcím. Podrobné informace k jednotlivým projektům jsou zároveň k dispozici v rámci výzev a zadávacích dokumentací, které v současné době probíhají nebo jsou již ukončeny. 

Informace k plánovaným termínům započetí projektu a k předpokládaným termínům výběrového řízení na dodavatele jsou vždy uveřejněny obvyklým způsobem na webových stránkách města: https://www.mestojablonec.cz/cs/podnikani/verejne-zakazky.html

S pozdravem

Zuzana Bencová
referent
oddělení přípravy a realizace investic
Vytvořeno 20.3.2023 17:06:10 | přečteno 70x | Petr Vitvar
load