06.02.2023 - Dopravní přestupky

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Tímto žádám o sdělení informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to:

  • kolik bylo odboru dopravy podáno žádostí dle §8a zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v období od 1.1.2020 do 31.12.2022
  • kolik bylo odborem dopravy vydáno rozhodnutí za spáchání přestupku proti zákonu o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích podle § 83a odst. 1 písm. d) od 1.1.2020 do 31.12.2022
  • vychází správní orgán při řešení výše uvedeného přestupku i z doporučení, které je uvedeno v Usnesení Ústavního soudu Pl. Ús. 114/20, a to: „Závěrem je nutné apelovat na orgány veřejné moci, aby příslušné právní předpisy vykládaly ústavně konformně v tom smyslu, aby vyloučily případnou odpovědnost za přestupky v situaci, kdy dosavadní vlastník podá žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla podle § 8a zákona č. 56/2001 Sb.“

J. L.

Odpověď

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která byla na Magistrát města Jablonec nad Nisou doručena dne 6.2.2023, Vám poskytuji následující informace:

  • V období od 1.1.2020 do 31.12.2022 přijalo a řešilo Oddělení dopravně správních agend Magistrátu Jablonec nad Nisou celkem čtyři žádosti týkající se podání podle §8a odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
  • V období od 1.1.2020 do 31.12.2022 nebylo Oddělením přestupků Magistrátu Jablonec nad Nisou vydáno žádné rozhodnutí za spáchání přestupku podle §83a odst. 1 písm. d) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
  • Vzhledem k tomu, že Oddělení přestupků Magistrátu Jablonec nad Nisou neřešilo žádný výše uvedený přestupek, nemohlo aplikovat při jeho řešení doporučení, které je uvedeno v Usnesení Ústavního soudu Pl. Us. 114/20.

S pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka

Vytvořeno 14.2.2023 9:53:25 | přečteno 125x | Petr Vitvar
load