04.04.2023 - Rozhodnutí vydávané stavebním úřadem

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb, stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi opět navázali spolupráci v poskytování informací k plánovaným stavebním záměrům z Vašeho regionu.

Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

 • územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 • územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 • územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
 • veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území
 • rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
 • územní souhlas, společný územní souhlas
 • jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
 • stavební povolení
 • stavební ohlášení
 • jakýkoliv dokument nahrazující územní rozhodnutí, stavební povolení, stavební ohlášení, územní souhlas, společné povolení, veřejnoprávní smlouvu
 • i nepravomocné rozhodnutí, povolení ze všech výše uvedených dokumentů vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.01.2023 do 31.03.2023 týkající se POUZE pozemních staveb (budov) pro právnické osoby. Infrastrukturu prosíme nezasílat.

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto informace:

 • identifikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO právnické osoby)
 • Identifikaci stavby (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby)
 • lokalizaci stavby (tedy např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
 • druh rozhodnutí
 • datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě naší žádosti nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopií výše zmíněných vydaných rozhodnutí. V případě, že s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o jejich zaslání.

Istav Media, s.r.o.

Odpověď

Vážení,

na základě Vaší žádosti ze dne 4. 4. 2023 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytuji následující informace:

V přílohách tohoto dopisu naleznete kopie první stránky rozhodnutí vydávaných stavebním úřadem Magistrátu Jablonec nad Nisou v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Konkrétně jde o:

 • územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení,
 • územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
 • územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí,
 • veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území,
 • rozhodnutí o společném územním stavebním řízení (společné povolení),
 • územní souhlas, společný územní souhlas,
 • jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí,
 • stavební povolení,
 • stavební ohlášení,
 • jakýkoli dokument nahrazující územní rozhodnutí, stavební povolení, stavební ohlášení, územní souhlas, společné povolení, veřejnoprávní smlouvu,
 • i nepravomocné rozhodnutí, povolení ze všech výše uvedených dokumentů vydaných naším správním orgánem za období od 01.01.2023 do 31.03.2023 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby mimo infrastruktury.“

V příloze také naleznete rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace, které se týká anonymizace osobních údajů fyzických osob.

ikona souboruPříloha 1

ikona souboruPříloha 2

S pozdravem

Ing. Martina Vacková, vedoucí odboru kancelář tajemníka

Vytvořeno 3.5.2023 12:34:22 | přečteno 99x | Petr Vitvar
load