04.01.2023 - Investiční plány

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb, stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi opět navázali spolupráci v poskytování informací k plánovaným stavebním záměrům z Vašeho regionu.

Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

 • územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 • územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 • územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
 • veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území
 • rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
 • územní souhlas, společný územní souhlas
 • jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
 • stavební povolení
 • stavební ohlášení
 • oznámení o zahájení územního řízení, stavebního řízení
 • oznámení o zahájení veřejnoprávní smlouvy
 • návrh veřejnoprávní smlouvy
 • jakýkoliv dokument nahrazující územní rozhodnutí, stavební povolení, stavební ohlášení, územní souhlas, společné povolení, veřejnoprávní smlouvu, návrh veřejnoprávní smlouvy, oznámení o zahájení územního řízení, stavebního řízení
 • i nepravomocné rozhodnutí, povolení ze všech výše uvedených dokumentů

vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.10.2022 do 31.12.2022 týkající se POUZE pozemních staveb (budov) pro právnické osoby. Infrastrukturu prosíme nezasílat.

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto informace:

 • identifikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO právnické osoby)
 • Identifikaci stavby (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby)
 • lokalizaci stavby (tedy např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
 • druh rozhodnutí
 • datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Istav Media, s.r.o.

Odpověď

Vážení,

na základě Vaší žádosti ze dne 3. 1. 2023 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytuji následující informace:

V příloze tohoto dopisu naleznete kopie rozhodnutí vydávaných stavebním úřadem Magistrátu Jablonec nad Nisou v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Konkrétně jde o:

 • územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení,
 • územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
 • územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí,
 • veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území,
 • rozhodnutí o společném územním stavebním řízení (společné povolení),
 • územní souhlas, společný územní souhlas,
 • jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí,
 • stavební povolení,
 • stavební ohlášení,
 • oznámení o zahájení veřejnoprávní smlouvy,
 • návrh veřejnoprávní smlouvy,
 • jakýkoli dokument nahrazující územní rozhodnutí, stavební povolení, stavební ohlášení, územní souhlas, společné povolení, veřejnoprávní smlouvu, návrh veřejnoprávní smlouvy, oznámení o zahájení územního řízení, stavebního řízení,
 • i nepravomocné rozhodnutí, povolení ze všech výše uvedených dokumentů vydaných naším správním orgánem za období od 01.10.2022 do 31.12.2022 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.“

V příloze také naleznete rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace, které se týká anonymizace osobních údajů fyzických osob.

S pozdravem

Ing. Martina Vacková, vedoucí odboru kancelář tajemníka

ikona souboruPříloha 1

ikona souboruPříloha 2

Vytvořeno 24.1.2023 13:52:00 | přečteno 37x | Petr Vitvar
load