03.01.2023 - Vyjádření a PD k rozhodnutí ke křižovatce Rádelský mlýn

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Na základě výše uvedené zákona Vás žádám o zaslání všech vyjádření (závazných stanovisek, stanovisek) a kompletní projektové dokumentace k Rozhodnutí, územnímu rozhodnutí (veřejná vyhláška) ze dne 10.11.2017 čj. 98822/2017 sp.zn. 2723/2017/SÚ/Kr na Přestavbu mimoúrovňové křižovatky Rádelský Mlýn. Dle sdělení stavebního úřadu je celé řízení již ukončeno, předpokládám tedy, že je již v elektronické podobě pdf.

Z. N.

Odpověď

Na základě Vaší žádosti ze dne 23. 12 .2022 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která byla doručena na Magistrát města Jablonec nad Nisou dne 3.1.2023, Vám v příloze zasílám:

  • část požadovaných informací – zaslání kopií všech vyjádření (závazných stanovisek, stanovisek) týkajících se rozhodnutí, územního rozhodnutí (veřejná vyhláška) ze dne 10.11.2017 čj. 98822/2017 sp. zn. 2723/2017/SÚ/Kr na Přestavbu mimoúrovňové křižovatky Rádelský Mlýn.

  • rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti – část týkající se zaslání kompletní projektové dokumentace k přestavbě mimoúrovňové křižovatky Rádelský Mlýn.

ikona souboruPříloha 1

ikona souboruPříloha 2

ikona souboruPříloha 3

S pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka

Vytvořeno 18.1.2023 17:35:38 | přečteno 193x | Petr Vitvar
load