29.07.2022 - Vydaná rozhodnutí o odstranění stavby od 1.2.2022

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Vážení, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon"), si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí níže specifikovaných informací, které má Vaše obec k dispozici.

Žádáme o následující informace (dokumenty):

  1. Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí o odstranění stavby?
  2. V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí kopie první stránky rozhodnutí o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1. 2. 2022 doposud.
  3. Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se projednávané odstranění týká.
  4. Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu.

Naše společnost si je vědoma omezení daných informačním zákonem, tedy skutečnosti, že některé informace povinný subjekt není oprávněn poskytnout. V této souvislosti jsme přesvědčeni, že ust. § 7 až 11 informačního zákona definující údaje, které nelze poskytovat (citlivé údaje, ochrana obchodního tajemství a podobně) nejsou v rozporu s naší žádostí.

PB SCOM s.r.o.

Odpověď

Vážení, Na základě Vaší žádosti ze dne 27.7.2022, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., kterou jsme obdrželi dne 29.7.2022, vám poskytuji následující informace k vašim dotazům.

  1. Odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad Magistrátu Jablonec nad Nisou vydává rozhodnutí o odstranění stavby.
  2. V příloze tohoto dopisu zasíláme kopie prvních stran jednotlivých rozhodnutí v oblasti odstranění staveb. V rámci ochrany osobních údajů byly některé údaje v rozhodnutích anonymizovány.
  3. V současné době probíhá jedno řízení o odstranění stavby. Jedná se o odstranění stavby „V pastvinách č.p. 60, Proseč nad Nisou“ na pozemku st.p. 835/1 a 836 v k.ú. Proseč nad Nisou. Rozhodnutí ještě nebylo vydáno.
  4. V současné době evidujeme jedno ohlášení záměru odstranit stavbu. Jedná se o odstranění stavby zahradní chatky na pozemku p.č. 1478/13 v k.ú. Mšeno nad Nisou. Souhlas ještě nebyl vydán.

ikona souboruPříloha

S pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka

Vytvořeno 5.8.2022 13:19:15 | přečteno 181x | Petr Vitvar
load