28.02.2022 - Kopie listin podstatných ve stavebním řízení - rezidence Podhorská

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Rádi bychom touto cestou požádali váš stavební úřad o vyhotovení kopií určitých listin, které jsou podstatnými listinami ve stavebních řízení týkajících se výstavby vybraných bytových projektů, které se realizují na území vaší městské části. Jedná se vždy o územní rozhodnutí a stavební povolení (případně jakýkoliv dokument, který nahrazuje standardní stavební povolení) týkající se výstavby bytových domů, samozřejmě za předpokladu, že již byly pravomocně vydány, případně o ten z dokumentů, který již byl vydán. V případě, že již bylo na konkrétní bytový projekt vydáno pravomocné Kolaudační rozhodnutí, prosíme i o kopii tohoto dokumentu. Seznam konkrétních bytových projektů přikládáme dále.

 • Developer název: STAVO-UNION INVEST
 • Obchodní název projektu: REZIDENCE PODHORSKÁ-REKONSTRUKCE
 • Městský obvod: JABLONEC NAD NISOU
 • Správní obvod: JABLONEC NAD NISOU
 • Katastrální území: JABLONEC NAD NISOU
 • Ulice: PODHORSKÁ
 • GPS: 50°43'32.858"N, 15°11'8.201"E
 • Parcelní číslo: st. 843, 1456/1
 • Počet domů: 1
 • List vlastnictví: LV 15669
 • Vlastník: STAVO-UNION Invest, s.r.o., V Aleji 1544/23, 466 01 Jablonec nad Nisou
 • POŽADOVANÝ DOKUMENT: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, STAVEBNÍ POVOLENÍ
M. R.

Odpověď

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel Vaši žádost o vyhotovení kopií určitých listin, které jsou podstatnými listinami ve stavebním řízení týkajících se výstavby vybraných bytových projektů, které se realizují na území naší městské části.

V příloze zasíláme Vámi požadované rozhodnutí č.j. 46705/2021 ze dne 8.6.2021.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Příloha: ikona souborukopie části výše uvedené písemnosti

Vytvořeno 10.3.2022 15:01:10 | přečteno 106x | Petr Vitvar
load