27.04.2022 - Výdaje města 2020 a 2021 v souvislosti s provozem organizací města

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

V jaké výši byly výdaje Města v souvislosti s provozem jednotlivých příspěvkových organizací a akciových společností (dále jen „Městská PO“), které provozují svou činnost v oblastech zdravotnictví, sociální péče, kultury, školství a dopravy, a jejichž zřizovatelem je Město za rok 2021 a 2020?

Žádám Vás o informace o konkrétních částkách, které byly vynaloženy pro provoz konkrétních městských PO vyjádřených ideálně v tabulce, nikoliv o celkový součet těchto částek.

J. N.

Odpověď

Na základě Vaší žádosti ze dne 27.4.2022 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., Vám zasílám tabulku výdajů města Jablonec nad Nisou v letech 2020 a 2021 na provoz jednotlivých organizací, jejichž je město zřizovatelem:

Příspěvky MJN organizacím v tis. Kč

Organizace 2020 2021
Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p.o. 3 481 2 742
Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, p.o. 4 767 5 126
Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, p.o. 2 267 2 310
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, p.o. 4 755 4 909
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, p.o. 3 649 3 818
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o. 2 185 2 384
Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, p.o. 3 599 3 465
Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, p.o. 4 057 4 269
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, p.o. 3 563 3 542
Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, p.o. 566 1004
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, p.o. 870 901
Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, p.o. 857 1 158
Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, p.o. 1 939 2 316
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, p.o. 959 975
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, p.o. 704 698
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, p.o. 1 719 1 940
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Českosl. armády 37, p.o. 643 692
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, p.o. 1 020 1 027
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, p.o. 764 840
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, p.o. 854 933
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, p.o. 1 045 1 174
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, p.o. 679 688
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, p.o. 852 960
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, p.o. 1 612 1 843
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, p.o. 838 964
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Arbesova 50, p.o. 1 069 923
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, p.o. 1 175 1 143
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, p.o. 796 997
Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, p.o. 1100 1503
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 500 500
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. 19 340 19 990
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. 9 467 9 742
Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. 10 055 10 453
Kultura Jablonec, p. o. 2 971 22 205
Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. 7 252 0
Jablonecká doprvaní a.s. 0 0
Jablonecká energetická a.s. 0 0
Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. 9 044 950
SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. 28 062 27 836
Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 0 0
CELKEM 139 075 146 920

S pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka
odbor kancelář tajemníka

Vytvořeno 2.5.2022 18:02:38 | přečteno 138x | Petr Vitvar
load