24.07.2022 - Rozhodnutí ve věci přestupku

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Vážení,
tímto si Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dovoluji zdvořile požádat o poskytnutí následujícího.

Žádám o zaslání dvou pravomocných anonymizovaných prvostupňových meritorních rozhodnutí, které vydal Váš úřad ve věci přestupku proti občanskému soužití podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Jestliže se Vaše statutární město dělí na městské části/obvody a výkon této agendy je v 1. stupni svěřen úřadům městských částí/obvodů a magistrát Vašeho statutárního města má pouze postavení odvolacího orgánu, pak Vás zdvořile žádám o postoupení této žádosti náhodně vybranému úřadu městské části/obvodu, který je ve Vaší působnosti.

P. T.

Odpověď

Na základě Vaší žádosti ze dne 24. 7. 2022 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytuji následující informace:

V přílohách tohoto dopisu naleznete požadovaná dvě pravomocná anonymizovaná prvostupňová meritorní rozhodnutí, které vydal náš úřad ve věci přestupku proti občanskému soužití podle ust. §7 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

ikona souboruPříloha 1

ikona souboruPříloha 2

S pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka

Vytvořeno 25.7.2022 14:13:51 | přečteno 173x | Petr Vitvar
load