22.11.2022 - Územní rozhodnutí ke stavbě Rádelský mlýn

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Žádost na základě zákona č. 106/1999 Sb. (Zákon o svobodném přístupu k informacím)

Na základě výše uvedené zákona Vás žádám o zaslání Územního rozhodnutí pod sp. zn.: 2723/2017/SÚ/Kr (ÚR č.98822/2017) ze dne 10.11.2017 na stavbu křižovatky Rádelský mlýn.

Děkuji

Z. N.

Odpověď

Na základě Vaší žádosti ze dne 22. 11. 2022 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám poskytuji následující informaci:

V příloze tohoto dopisu zasílám ikona souborukopii Územního rozhodnutí vydaného pod spisovou značkou č. 2723/2017/SÚ/Kr dne 10.11.2017.

S pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka

Vytvořeno 29.11.2022 9:01:04 | přečteno 152x | Petr Vitvar
load