20.12.2022 - Podněty, stížnosti aj. na SKI KLUB Jablonec n. N.

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Vážení,

na základě plné moci klienta SKI KLUB JABLONEC N.N. z.s., IČ 70229694, prostřednictvím jeho statutárního orgánu, předsedy klubu Vladimíra Kopala, Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zpřístupnění následujících informaci:

  • veškeré písemné informace, podněty, stížnosti, žádosti o přístup k informacím včetně fotografických či video příloh, týkající se SKI KLUBU JABLONEC N.N. z.s. případně jeho předsedy Vladimíra Kopala, podané v roce 2022 na Magistrát města Jablonec n. N., jeho odborům či jednotlivým oddělením, jejímiž autory jsou rezidenti ulice Sportovní v Jablonci n. N. případně i anonymní pisatelé.

Podle informací mého klienta se četnost, povaha a šikanózní forma a často nepravdivý obsah těchto podání a „stížností„ snaží pouze zdiskreditovat činnost mého klienta, poškodit jeho dobré jméno a reputaci a zcel zbytečně narušuje občanské soužití ostatních rezidentů a provozu mého klienta.

Proto touto formou vyjadřujeme náš právní zájem pro zajištění podkladů a důkazů pro podání žaloby, která jednou provždy vymezí některé „stěžovatele“ a zakáže další opakované jednání, které má za cíl pouze poškodit zájmy nejen mého klienta a jeho provozu sportovních aktivit, ale i občanů města Jablonce na Nisou, jejich dětí a omezit výchovu nových mladých nadějných sportovců, lyžařů a biatlonistů, kteří dělají čest nejen našemu městu ale i celé České republice.

D. F.

Odpověď

Na základě Vaší žádosti ze dne 20. 12. 2022 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám poskytuji následující informace.

Oslovila jsem všechny odbory Magistrátu města Jablonec nad Nisou a Městskou policii Jablonec nad Nisou o poskytnutí veškerých informací týkajících se Vaší žádosti. Vedoucí odboru ekonomického, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, odboru majetkoprávního, odboru správního, odboru technického, odboru humanitního, odboru městské ekologie, odboru územního a strategického plánování a zástupce ředitele Městské policie Jablonec nad Nisou zaslali informaci, že žádné podněty, stížnosti ani žádosti, které požadujete předložit, v roce 2022 neobdrželi. Odbor kancelář primátora, kancelář tajemníka, odbor stavebního a životního prostředí a odbor investic nicméně určité podněty, stížnosti či žádosti, které požadujete předložit, obdržely.

V přílohách tohoto dopisu zasílám veškeré písemné podněty, stížnosti, žádosti o přístup k informacím včetně případných příloh, které se týkají SKI KLUBU JABLONEC n.N. z.s., jeho předsedy Vladimíra Kopala, případně obecně řešení rekonstrukce ulic Sportovní a K Rybárně, podané v roce 2022 na Magistrát města Jablonec nad Nisou, jeho odborům či jednotlivým oddělením, jejímiž autory jsou rezidenti ulice Sportovní v Jablonci nad Nisou případně i anonymní pisatelé.

Osobní údaje fyzických osob v dokumentech byly anonymizovány.

ikona souboruPřílohy

S pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka

Vytvořeno 2.1.2023 10:56:21 | přečteno 66x | Petr Vitvar
load