20.01.2022 - Přínosy konceptu Smart city k rozvoji měst

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Žadatel žádá Magistrát města Jablonec nad Nisou sídlící na Mírovém náměstí 19 o poskytnutí těchto následujících informací:

Počet všech realizovaných úkonů vůči úřadu podaných online prostřednictvím datové schránky a e-podatelny za kalendářní rok 2021.

Počet všech podání vůči úřadu ve spisové službě za kalendářní rok 2021.

Počet fyzických osob z veřejnosti zapojených do aktivit participativního rozpočtu obce z posledního období (nejaktuálnější období).

Počet osob, které jsou registrovány k odběru informací prostřednictvím ICT platforem (SMS, E-mail, popřípadě jiná forma).

Počet uživatelů (či počet stažení) aplikace města Jablonec v mobilu.

Počet všech budov v majetku a správě města na území města Jablonec nad Nisou.

Počet budov v majetku a správě města, která disponují zelenými střechami, fasádami, solárními panely či systémy pro hospodaření s vodou (dešťová voda).

Elektrická energie vyrobená z obnovitelných zdrojů všech budov města či budov ve správě města za kalendářní rok 2019 (v jednotkách).

  • Obnovitelné zdroje energie představují obnovitelné nefosilní zdroje energie (např. energie větru, slunečního záření, geotermální energie, energie vody, půdy, vzduchu, energie biomasy, skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu).
  • Započítá se energie vyrobená z obnovitelných zdrojů přímo ve nebo na veřejných budovách a spotřebovaná zde (tj. nezapočítáme energii, která je zde vyrobená a opouští tento systém ven – např. je prodávána).

Elektrická energie vyrobena městem z obnovitelných zdrojů na území města za kalendářní rok 2019 (kterou město spotřebovává a neprodává dál).

Celková spotřeba elektrické energie obce včetně majetku svěřeného příspěvkovým organizacím za kalendářní rok 2019 (v jednotkách)

Počet zapůjčení koloběžek za kalendářní rok 2021.

Celkový počet parkovacích míst ve městě.*

Počet parkovacích míst ve městě s využitím moderních technologií (např. informační a komunikační technologie – senzory apod.)

Počet senzorů (stanic) a přítomnost systému, který vyhodnocuje kvalitu ovzduší (resp. přítomnost vybraných škodlivých látek v ovzduší) na území obce.

*Jen jestliže město taková data má, pokud nemá – nevyžaduji odpověď.

Data budou zpracovány pouze pro účely diplomové práce.

I. R.

Odpověď

Dobrý den,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. zasílám požadované informace získané od jednotlivých útvarů Magistrátu města Jablonec nad Nisou:

Počet všech realizovaných úkonů vůči úřadu podaných online prostřednictvím datové schránky a e-podatelny za kalendářní rok 2021. 25 419
Počet všech podání vůči úřadu ve spisové službě za kalendářní rok 2021. 37 155
Počet fyzických osob z veřejnosti zapojených do aktivit participativního rozpočtu obce z posledního období (nejaktuálnější období). 113 členů osadních výborů
Počet osob, které jsou registrovány k odběru informací prostřednictvím ICT platforem (SMS, E-mail, popřípadě jiná forma). 985
Počet uživatelů (či počet stažení) aplikace města Jablonec v mobilu. 2450
Počet všech budov v majetku a správě města na území města Jablonec nad Nisou. 112
Počet budov v majetku a správě města, která disponují zelenými střechami, fasádami, solárními panely či systémy pro hospodaření s vodou (dešťová voda). 5 s dešťovkou
Elektrická energie vyrobená z obnovitelných zdrojů všech budov města či budov ve správě města za kalendářní rok 2019 (v jednotkách). 2 s vrty
· Obnovitelné zdroje energie představují obnovitelné nefosilní zdroje energie (např. energie větru, slunečního záření, geotermální energie, energie vody, půdy, vzduchu, energie biomasy, skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu).
· Započítá se energie vyrobená z obnovitelných zdrojů přímo ve nebo na veřejných budovách a spotřebovaná zde (tj. nezapočítáme energii, která je zde vyrobená a opouští tento systém ven – např. je prodávána).
Elektrická energie vyrobena městem z obnovitelných zdrojů na území města za kalendářní rok 2019 (kterou město spotřebovává a neprodává dál). 0
Celková spotřeba elektrické energie obce včetně majetku svěřeného příspěvkovým organizacím za kalendářní rok 2019 (v jednotkách) 8 675 356 (kWh)
Počet zapůjčení koloběžek za kalendářní rok 2021. 0
Celkový počet parkovacích míst ve městě.* 650*
Počet parkovacích míst ve městě s využitím moderních technologií (např. informační a komunikační technologie – senzory apod.) 0*
Počet senzorů (stanic) a přítomnost systému, který vyhodnocuje kvalitu ovzduší (resp. přítomnost vybraných škodlivých látek v ovzduší) na území obce. 0

*ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou (dále jen SMJN)

A odpověď na neformální část žádosti:

Celkový počet autobusů, trolejbusů a tramvají. 0**
Počet autobusů, trolejbusů a tramvají využívající inteligentní dopravní systémy (jako je např. platba platební kartou). 0**

Bc. Pavlína Reichelová
vedoucí organizačního a personálního oddělení

Vytvořeno 4.2.2022 12:32:58 | přečteno 201x | Petr Vitvar
load